Rammerne for nærhospitalerne er på plads – læs, hvad det betyder for medicobranchen

Som led i Sundhedsreformen fra maj 2022 blev et bredt flertal af folketingets partier enige om at etablere op imod 25 nærhospitaler på tværs af landet. Se listen over de områder, hvor indkøb af medicinsk udstyr prioriteres.

Som led i Sundhedsreformen fra maj 2022 blev et bredt flertal af folketingets partier enige om at etablere op imod 25 nærhospitaler på tværs af landet. Opgaven for disse bliver at ”levere ambulante sygehusfunktioner under lægeligt ansvar og udvalgte kommunale sundhedsindsatser og evt. indsatser på praksisområdet”.

Der er i alt blevet afsat 4 mia. kr. til etableringen af nærhospitalerne, heraf der er afsat en særlig delramme på 500 mio. kr. til IT, teknologi og medicinsk udstyr. Dermed er der lagt op til, at der i højere grad skal investeres i digitale løsninger og udstyr, der skal gøre en forskel i det nære sundhedsvæsen.  

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet en rapport, som beskriver de organisatoriske og sundhedsfaglige rammer for etableringen af nærhospitalerne – herunder, hvilket medicinsk udstyr nærhospitalerne som minimum bør udstyres med. Det er vigtigt at understrege, at rapporten kun kommer med anbefalinger, og at nærhospitalernes endelige struktur og arbejdsområde ikke er endeligt besluttet endnu.

Af rapporten fremgår det, at alle nærhospitaler bør kunne varetage følgende opgaver og have det tilhørende udstyr til rådighed:

 • Røntgen
 • Blodprøvetagning og diverse urinanalyser
 • EKG (elektrokardiogram)

Sundhedsstyrelsen vurderer, at CT og UL delvist kan indgå i nærhospitalernes virke.

Derudover anbefaler Sundhedsstyrelsen, at nærhospitalerne skal have følgende udstyr:

 • IT-udstyr til at understøtte de daglige funktioner, samarbejde, vidensdeling, koordinering og telemedicin
 • Udstyr til måling af vitale og eller fysiologiske parametre
 • Vægte
 • POC-udstyr til f.eks. måling af blodsukker
 • Udstyr til visse mikrobiologiske undersøgelser
 • Udstyr til træning, f.eks. stopure, træningsmåtter og træningscykler
 • Hjertestarter og Rubens ballon.

Bemærk, at listen ikke er udtømmende, og at der kan ske ændringer.  

Desuden lægger Sundhedsstyrelsen op til, at nærhospitalerne skal tilbyde behandling til følgende patientgrupper, hvilket også vil kunne have betydning for indkøb af udstyr:

 • Lungesygdomme
 • Hjerte-kar-nyresygdomme
 • Muskel-skeletsygdomme
 • Funktionelle lidelser
 • Endokrine syndomme
 • Psykiske sygdomme
 • Multisygdom.

Der er blevet nedsat en følgegruppe, som skal rådgive Sundhedsstyrelsen i den videre udformning af rammerne for nærhospitalerne. Medicoindustrien har ikke plads i følgegruppen, men stiller sig til rådighed.  

Det er en fornuftig politisk prioritering, at der med sundhedsreformen er lagt op til, at medicinsk udstyr og ny teknologi skal spille en central rolle ift. at løse mange af opgaverne i nærhospitalerne. De rette investeringer i digitale løsninger og innovativt medicinsk udstyr kan nemlig være med til at frigive tid til sundhedspersonalets kerneopgaver og give bedre patientforløb. Derfor er det også Medicoindustriens klare anbefaling, at man prioriterer nogle af markedets mest innovative løsninger, som besidder størst potentiale ift. at fremtidssikre det nære sundhedsvæsen.

Vær opmærksom på, at denne artikel kun en sammenfatning af oplægget til nærhospitalernes rammer. Der henvises til Sundhedsstyrelsen rapport for yderligere. Læs hele rapporten her
 

Kontakt

snw@medicoindustrien.dks billede
Stellan Nørreskov Wulff
Politisk konsulent og presse- og kommunikationsansvarlig
49184707