Samarbejde med videregående uddannelsesinstitutioner

Medicoindustrien og Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) har i samarbejde med de videregående uddannelsesinstitutioner etableret et Regulatorisk Forum (MARF).

Medicoindustrien og Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) har i samarbejde med de videregående uddannelsesinstitutioner etableret et Regulatorisk Forum (MARF), som har til formål dels at videreuddanne undervisere ved uddannelsesinstitutionerne i regulatoriske forhold, dels at være forum for udveksling af projektideer mellem studerende og foreningens medlemsvirksomheder. Endelig har MARF til formål at være samlingspunkt for en generel erfaringsudveksling mellem underviserne og foreningens medlemmer.

 

Medlemmer af MARF samles et par gange årligt og uddannes af Medicoindustrien inden for MDR/IVDR for at sikre, at studerende med interesse for medicinsk udstyr kan modtage den bedst mulige undervisning i og introduktion til de regulatoriske forhold, der knytter sig til produktgodkendelsen af medicinsk udstyr.