SKI-udbud af hjælpemidler kan føre til monopoldannelse og tab af innovation

SKIs udbud af medicinsk udstyr til kommunerne kan føre til tab af innovation. Desuden kan det føre til, at tabende parter på sigt kan blive presset ud af markedet med monopoldannelse som resultat. Kommende udbud af bleer eksemplificerer vanskeligheder ved at udbyde innovative produkter på tværs af kommuner.

SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs service) spiller en stadig større rolle, når det kommer til udbud af medicinsk udstyr. Særligt på det kommunale hjælpemiddelområde skal SKI stå for en række kommende tværkommunale udbud.

Der er to faldgruber ved at lade SKI varetage denne funktion.

Manglende totaløkonomi og brugerindsigt 
For det første er SKI sat i verden for at spare penge på indkøb af hjælpemidler. Det vil sige, at man gerne skal presse indkøbsprisen ned på en række produkter, der kan købes ind i store partier til så mange kommuner som muligt. I en tid hvor politikere, regioner, sundhedsøkonomer og industrien alle efterspørger fokus på totalomkostningerne ved brugen af en specifik løsning, er dette den forkerte vej at gå.

Indkøbsprisen er vigtig, men det er blot ét parameter, der påvirker kommunens samlede økonomi. Der er forskel på, i hvor høj grad de forskellige produkter kan aflaste sundhedspersonalet og sikre større livskvalitet og færre gener hos borgeren, og dermed mindre behov for kontakt med behandlingssystemet.

Det kræver en indsigt i produkterne, dialog med brugerne, og en forståelse af de arbejdsgange, de konkret indgår i. Noget som SKI ikke besidder.

Risiko for monopoldannelse
For mange producenter af hjælpemidler udgør kommunerne det eneste marked af betydning. Et landsdækkende kommunalt udbud, kan derfor betyde liv eller død for de virksomheder, der byder på ordren. Taber man et stort udbud på eksempelvis bleer, er der ikke noget privatmarked af betydning at henvende sig til, og den yderste konsekvens er, at man bliver nødsaget til at trække sig fra det danske marked.

Det vil i sidste ende føre til  de facto monopol, da antallet af konkurrenter falder. Desuden bliver incitamentet til at tilbyde innovative løsninger mindre, da der ikke længere er en sund konkurrence på markedet.

Bleudbud tager ikke højde for forskellighed mellem kommuner

SKI skal i nær fremtid stå for et udbud af voksenbleer. I udbuddet inkluderes en såkaldt intelligent ble, der kan give besked til plejepersonalet om behov for skiftning. Dermed kan tiden effektiviseres og borgens gener nedbringes. 

En intelligent ble er dog en innovation, der stadig er under udvikling. Der mangler derfor viden om den bedste implementerings- og driftsmodel, og kommunernes organisationer og kompetencer vil højst sandsynligt være for forskellige til, at produktet kan implementeres på tværs. 

Netop den store forskel på kommunerne kommer til udtryk i forskellige krav til service fra leverandøren. Kommuner med en lille befolkningstæthed stiller andre krav til logistik end de store bykommuner. Derudover er der også stor forskel på de kompetencer, kommunerne har in house til at håndtere driften og brugen af hjælpemidler. Nogle kommuner er stort set selvkørende, hvor andre har brug for et tættere samarbejde med leverandøren.

Disse forskelle tager udbudsmaterialet i bleudbuddet ikke højde for gennem differentierede servicekrav. hvilket er beklageligt.

Medicoindustrien har i forbindelse med SKIs udbud af voksenbleer sendt et høringssvar til SKI.

Læs Høringssvaret her

 

Kontakt

Lene Laursen
Vicedirektør
+45 4918 4702