Standardkontrakt gør det nemmere at lave kliniske afprøvninger

Danske Regioner og Medicoindustrien har udarbejdet en standardaftale, der gør det nemmere for medicovirksomheder og hospitaler at samarbejde om klinisk afprøvning af medicinsk udstyr.
 

Standardaftalen er udarbejdet i regi af Danske Regioners ”En indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark”, som gør det mere enkelt for virksomheder at teste nye sundhedsprodukter på de offentlige hospitaler.

”En Indgang har gjort det langt nemmere for virksomhederne at samarbejde med de kliniske afdelinger om at afprøve ny sundhedsteknologi. De nuværende skabeloner for samarbejdet er dog målrettet forsøg med lægemidler. Derfor er vi meget glade for, at samarbejdet med Danske Regioner har ført til et konkret værktøj, der tager højde for de særlige kendetegn ved medicoprodukter. Det vil spare tid og ressourcer for både sundhedsvæsenet og virksomhederne” siger Peter Huntley, direktør i Medicoindustrien.

Samarbejdet mellem industrien og det kliniske miljø rummer et stort potentiale, når det handler om at løse fremtidens udfordringer på sundhedsområdet. Et stigende antal ældre og kronikere skal behandles i fremtiden. Det stiller krav til sundhedsvæsenets effektivitet og evne til at skabe innovation - både i arbejdsgange og processer og med hensyn til de produkter, der skal bruges i behandlingen.

”Vi skal hele tiden finde nye, bedre og mere effektive måder at behandle vores patienter på. Heldigvis er Danmark kendetegnet ved et stærkt og moderne sundhedsvæsen med meget kompetente medarbejdere samt en stærk og innovativ sundhedsindustri. Vi er gode til at arbejde sammen på tværs af den offentlige og private sektor, men vi kan blive endnu bedre. Den nye standardaftale vil gøre det nemmere for i sær start-ups og andre virksomheder, der måske ikke har den store erfaring med at lave den slags aftaler. Nu har regionerne og industrien sammen udarbejdet et dokument, der tager højde for fordeling af rettigheder, ansvar, hvem der har hvilke roller og ikke mindst økonomien i det.” uddyber Peter Huntley.

”Vores mål er at levere bedre kvalitet til flere patienter i fremtiden, og samtidig gøre det mere effektivt for de midler der er til rådighed. Her indgår tidsvarende medico-produkter som et vigtigt led. Det er derfor afgørende at danske medico-virksomheder har gode rammer for at samarbejde med regioner og sygehuse; de kommende brugere af medicoprodukter. Standardaftalen med MedicoIndustrien er et stort skridt i den retning” siger næstformand for Danske Regioner, Jens Stenbæk, der ligeledes er formand for Danske Regioners Udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde.

Medicinsk udstyr skal gennem en omfattende godkendelsesproces før det kan markedsføres. Blandt andet skal det afprøves i det kliniske miljø. Fra både offentlig og privat side, har der været efterspørgsel efter en standardskabelon, der skaber rammer om samarbejdsaftalerne på området. Det er baggrunden for den nye standardaftale, der kommer til at være en del af værktøjskassen i Regionernes ”En indgang for kliniske forsøg i Danmark”.

For yderligere info kontakt:

Medicoindustrien, Christian Johansen, Kommunikationskonsulent, cfj@medicondustrien.dk, 49184704

Danske Regioner, Pressevagten, 51511818