Styrket grundlag for vækst og innovation

Regeringens erhvervs- og iværksætterpakke rammer industriens behov for styrke grundlaget for vækst og innovation

Regeringen ønsker specifikt at styrke den erhvervspolitiske indsats i forhold til life science industrien og agter derfor bl.a. at etablere en enhed i Erhvervsministeriet til dette formål. Der afsættes 30 mio. kr. om året til vækstinitiativer. 

Medicobranchen har mange globale erhvervssucceser, som skyldes at vi har været gode til at udvikle og udnytte nye innovative løsninger. Med den stigende globalisering er det afgørende, at danske virksomheder også fremover har det bedste grundlag for at være internationalt konkurrencedygtige. 

Medicoindustrien er derfor tilfredse med aftalen om at styrke incitamentet til at foretage investeringer i forskning og udvikling (FoU) via et større fradrag for private virksomheders udgifter til FoU. Fradraget vil over de kommende år gradvis øges fra de nuværende 100 pct. til 101,5 pct. i 2019 op til 110 pct. fra 2026.

Et styrket børsmarked i Danmark, som kan være med til at realisere danske selskabers vækstpotentiale, har også været en mærkesag for Medicoindustrien. Vi er derfor tilfredse med en aktiesparekonto, som ved gunstige skattebetingelserstyrke skal øge antallet af danskere som investerer aktivt. En styrket aktiekultur i Danmark er en grundsten for et dynamisk aktiemarked. Ordningen indfases gradvist med et loft på 50.000 kr. pr. voksende til 200.000 kr. i 2022.
 

Kontakt

Frederik Pétursson Madsen
Innovationskonsulent
+45 4918 4707