Sundhedsinnovation kræver et godt offentligt-privat samarbejde

For life science-virksomheder er adgangen til at kunne forske og udvikle sammen med læger på hospitalerne et afgørende rammevilkår for at kunne bringe nye innovationer frem til markedet og patienterne, skriver Peter Huntley og Ida Sofie Jensen fra Medicoindustrien og Lægemiddelindustriforeningen i Altinget.

For life science-industrien er det vigtigt, at der – for eksempel i lov om erhvervsfremme eller i sundhedsloven – sikres en ordentlig hjemmel til, at hospitaler må samarbejde med virksomheder om kliniske forsøg.

For life science-virksomheder er adgangen til at kunne forske og udvikle sammen med læger på hospitalerne et afgørende rammevilkår for at kunne bringe nye innovationer frem til markedet og patienterne.

Sundhedsvæsenet har altså stor glæde af samarbejdet med industrien om sundhedsinnovation. Hvis man i den nye erhvervsfremmereform udelukker dette samarbejde, fratages muligheden for at effektivisere sundhedsvæsenet.

Ny teknologi og ny medicin vil have vanskeligere ved at finde vej til sundhedsvæsenet. Det kan eksempelvis være ny diagnostik, som betyder hurtigere sygdomsafklaring, minimal invasivkirurgi til hurtig behandling og samarbejde om værktøjer til udvikling af personlig medicin.

Offentligt-privat samarbejde om sundhedsinnovation er altså et bærende element både for life science-branchen og for sygehusene.

Læs hele debatindlægget her