Uforløst potentiale for sundhedsteknologi i Danmark

Ny rapport fra DTU peger på, at Danmark ikke udnytter de store gevinster der er i sundhedsteknologi godt nok. udbredt digitalisering, flere fuldskalaprojekter, og styrkede vilkår for startups efterlyses blandt andet.

DTU har med støtte fra Medicoindustrien, DI Sundhed og IT-Branchen undersøgt, hvordan vi bruger sundhedsteknologi i Danmark, og hvordan et samarbejde mellem idnustri, universiteter og sundhedsvæsenet kan skabe bedre løsninger til gavn for patienter og samfund.

Rapporten er blevet til på baggrund af intereviews og workshops med sundhedsteknologiske virksomheder, iværksættere, brancheorganisationer, sygehuse og kommuner. På baggrund af indsigter i disse aktørers erfaringer, opstiller rapporten 6 anbefalinger for bedre udnyttelse af potentialet for sundhedsteknolgoi:

1. Styrket økosystem for udvikling af sundhedsteknologi. 
Der skal skabes et bedre sammenhængende system til gavn for udvikling, afprøving og implementering af sundhedsteknologi. Det skal ske, ved at samarbejdet mellem offentlige og private aktører skal styrkes, og skabe kontakt mellem de mange forskellige domæner og kliniske specialer. 

2: Større strategiske satsninger
Flere udviklingsprojekter skal være fuldskalaprojekter. I de seneste mange år, har der være adskillige pilotprojekter, der aldrig er nået fuldskala. Det skal ændres ved at samle parterne om færre men større satsninger

3: Større kritisk masse
Der skal opbygges forskningsmæssig ekspertise på flere områder inden for sundhedsteknologi, der har potentiale til at bidrage til løsninger af sundhedsvæsenets udfordringer

4: Klare rammer for deling og brug af sundhedsdata.
Der skal udformes klare, sikre og transparente rammer for deling af sundhedsdata, så data kan bruges på tværs af sektorer og behandlingssystemer til at skabe den bedst mulige behandling

5: Styrket uddannelsesindsats inden for sundhedsteknologi
Der mangler kvalificeret arbejdskraft inden for sundhedsteknologiske område. Derfor skal udannalese og videreuddannelse opprioriteres, så virksomhederne kan opfylde deres behov for adgang til ekspertise i Danmark, og ikke behøver flytte aktiviteter til udlandet.

6: Bedre rammer for vækstlaget
Der skal skabes bedre rammer for at starte og udvikle virksomheder inden for sundhedsteknologi. Der skal være bedre muligheder for samarbejde mellem iværksættere og offentlige aktører samt større adgang til netværk og rådgivning.

Læs rapporten her

 

Kontakt

Christian Fomsgaard Johansen
Kommunikationschef
+45 4918 4704