Velkommen til den nye bestyrelse i Medicoindustrien

To ny kandidater opnåede valg til Medicoindustriens bestyrelse, mens to bestyrelsesmedlemmer opnåede genvalg, da Medicoindustriens medlemmer tirsdag d. 14. maj 2024 afholdt ordinær generalforsamling.

Der var kampvalg til bestyrelsen, da Medicoindustrien tirsdag d. 14. maj 2024 afholdt ordinær generalforsamling i smukke rammer i Coloplasts auditorium i Humlebæk.

Der var på forhånd lagt op til en naturlig tilgang af flere nye ansigter i bestyrelsen, da Medicoindustriens forperson Marianne Ølholm forud for generalforsamlingen havde meddelt, at hun ikke genopstiller som følge af, at hun har fået nyt job i Novo Nordisk som Senior Vice President Global Trial Portfolio, hvor hun i modsætning til tidligere beskæftiger sig lagt mindre med medicinsk udstyr hos Novo Nordisk.

Samtidig havde Anja Pihl, der er General Manager hos Ypsomed, valgt at træde tilbage efter to år i bestyrelsen.

Halvdelen af den otte personer store bestyrelse i Medicoindustrien er på valg hvert år, så der var samlet fire pladser på valg ved dette års generalforsamling.
 
Bestyrelsen skal repræsentere hele medicobranchen
I Medicoindustriens vedtægter er det besluttet, at der skal være minimum tre repræsentanter fra hver af de to medlemskategorier ”Producent” og ”Distributør/Datterselskab” for at sikre, at interesser på tværs af medlemskategorierne repræsenteres på den mest hensigtsmæssige måde i bestyrelsen.

Det betyder, at der altid er et ekstra regnestykke, som skal gå op ved valghandlingen, som dog i år – ligesom det også var tilfældet i 2023 – forløb uden komplikationer, da stemmerne fordelte sig på en måde, så vedtægternes repræsentationsbestemmelser naturligt blev opfyldt.

Resultatet af bestyrelsen betød, at Michael Palne, der er Managing Director hos Siemens Healthineers, opnåede valg som repræsentant for distributører og datterselskaber, mens Rasmus Hother le Fevre, der er CEO i Ferrosan Medical Devices, Stine Mørch, der er Corporate Vice President Devices & Delivery Solutions i Novo Nordisk, og Thomas Gabriel, der er CEO for Cook Medical Europe, blev valgt som repræsentanter for producentsegmentet.

Ieva Ankorina-Stark, der er Managing Director hos Contural International, opnåede valg som suppleant for producentsegmentet, mens Sven Dohmann, der er General Manager hos Sysmex Nordic, blev valgt som suppleant for distributører og datterselskaber.  

Samlet består Medicoindustriens bestyrelse nu af følgende medlemmer:

  • Martin Kiil, Vice President Nordics hos Coloplast
  • Keld Daugaard Rasmussen, Nordic National Sales Manager hos Boston Scientific
  • Emil Lobe Wellington Suenson, Country Sales Manager hos Johnson & Johnson
  • Lars Rust, Regional Managing Director hos Olympus  
  • Michael Palne, Managing Director hos Siemens Healthineers
  • Rasmus Hother le Fevre, CEO i Ferrosan Medical Devices
  • Stine Mørch, Corporate Vice President Devices & Delivery Solutions i Novo Nordisk
  • Thomas Gabriel, CEO for Cook Medical Europe

 
Bestyrelsen forventes at konstituere sig i slutningen af maj 2024.
 

Kontakt

snw@medicoindustrien.dks billede
Stellan Nørreskov Wulff
Chef for Politik og Kommunikation
49184707