Velkommen til Eurekos Systems og Kromann Reumert

Medicoindustrien byder velkommen til nye netværkspartnere, Eurekos Systems og Kromann Reumert.

Eurekos Systems ApS provides an award winning, all-in-one training solution with proven track record in the medico and biotech industry. Increase product usage and customer advocacy across all your channels. Eurekos Systems ApS is ISO/IEC 27001:2013 and ISO/IEC 27701:2019 certified through the only international auditable security standard with the privacy extension on top.

Kromann Reumert er en af Danmarks førende advokatvirksomhed med kontorer i København,  Aarhus og London. Kromann Reumert består omtrent 450 medarbejdere, hvoraf cirka 300 er jurister, der tilsammen dækker en lang række specialeområder. Kromann Reumerts Life Science-specialister har mange års erfaring med at rådgive fabrikanter, importører, distributører, og andre virksomheder i eller omkring medicoindustrien og har oparbejdet et stort erfaringsgrundlag i relation til medicinsk udstyr, herunder udstyr til in vitro-diagnostik.
 
Kromann Reumert rådgiver bl.a. om:
• Produkt- og virksomhedsrelaterede compliancekrav
• Myndighedskontakt
• Aftaler og vilkår i forbindelse med import, indkøb og leverancer
• Produktion, licenser, partnerskaber og andre kommercielle aftaler
• Forskning og udvikling, klinisk afprøvning, teknologioverførsel og hemmeligholdelsesaftaler
• Samarbejder mellem offentlige og private aktører vedrørende medicinsk udstyr
• Eksport og aktiviteter i udlandet
• Beskyttelse og håndhævelse af immaterielle rettigheder, herunder patenter og varemærker
• Udbudsretlige forhold
• Databeskyttelseslovgivning
 

Kontakt

jhgj@medicoindustrien.dks billede
Julie Husted
Kommunikationskonsulent
49184700