Velkommen til nye medlemmer

Velkommen til Cerebriu, Nordic Infucare Danmark og BACH Advokatpartnerskab

Medicoindustrien byder velkommen til tre nye medlemsvirksomheder: 

Cerebriu: The machine learning partner transforming neuroradiology to improve patient journeys. The companys' solutions span real-time decision support during diagnostic examintion through enriched image analysis supporting medical diagnostics. 

Nordic Infucare Danmark: Mats Bergryd startede Nordic Infucare i Stockholm i 2004 med det formål at tilbyde specialbehandling til patienter, der lider af kroniske sygdomme. Takket være mange års erfaring har Nordic Infucare opnået betydelig ekspertise og udviklet en stærk markedsposition inden for diabetes, pulmonal arteriel hypertension, neurologi og immunologi. På alle disse områder leverer Nordic Infucare medicin og/eller medicinsk udstyr og har udviklet en velstruktureret støtte til patienter og medicinsk personale. Takket være en fleksibel og smidig organisation samt eksperter, der er vant til at arbejde i komplekse og hurtigt skiftende miljøer, kan Nordic Infucare reagere hurtigt på patienternes skiftende behov.

Nordic Infucare blev i 2013 overtaget af Air Liquide Healthcare. Air Liquide Group arbejder langsigtet, ved løbende at investere i nye datterselskaber, der ikke underkastes yderligere salg. Denne ejerstruktur er med til at give produkter af høj kvalitet og bedre støtteprogrammer.

Nordic Infucare har bevaret sin ånd af innovation og iværksætteri og er blevet en førende udbyder i Norden af infusionsbehandlinger i hjemmet.

BACH Advokatpartnerskab: BACH Advokater har kontor i København. Firmaet har især fokus på generel erhvervsrådgivning af ejerledede virksomheder, ligesom BACH rådgiver virksomheder af alle størrelser om specialer som bl.a. udbudsret, retssager, ansættelsesret, konkurrenceret, regulatoriske forhold og IP-rettigheder. Firmaet har inden for brancherne for lægemidler og medicinsk udstyr betydelig erfaring med bl.a. funding/kapitalfremskaffelse, udbudsret og regulatoriske spørgsmål.