Velkommen til Rosholt Consulting

Medicoindustrien byder velkommen til Rosholt Consulting

Medicoindustrien byder velkommen til konsulentvirksomheden Rosholt Consulting, som arbejder med analyse, strategi og implementering af regulatoriske krav, drevet igennem fulde compliance projekter eller enkeltstående analyse opgaver. Sporbarhed, herunder Unique Device Identification (UDI), er et fokusområde, hvor krav til IT-systemer, masterdata håndtering, supply chain kontrol og regulatorisk fortolkning bringes i spil.