Vellykket høring satte fokus på udbredelsen af senorbaseret diabetesteknologi

Fremtidens diabetesbehandling blev drøftet da ordførere, interesseorganisationer og andre fagfolk var samlet til politisk høring på Christiansborg.

“Sektorovergangene er fortsat en alvorlig udfordring for borgere med diabetes, der ofte ender som kastebold mellem regioner og kommuner. Og sådan er det ikke kun på diabetesområdet, for kronikere i Danmark får i alt for lav grad udbytte af de teknologiske muligheder, der ligger i innovativt medicinsk udstyr, fordi man ikke prioriterer disse løsninger i det danske sundhedsvæsen i tilstrækkelig grad”

Sådan lød én af mange pointer, da Medicoindustriens vicedirektør Lene Laursen var én af talerne ved høring om prioritering og finansiering af sensorbaseret diabetesteknologi i Fællesalen på Christiansborg d. 31. oktober 2023.

Sammen med både regionale og folketingspolitikere samt repræsentanter fra bl.a. patientorganisationer, forskningen og industrien blev der holdt oplæg om og diskuteret problematiske sektorovergange, de samfundsøkonomiske perspektiver ved at prioritere innovativt medicinsk udstyr og - måske vigtigst af alt - ny teknologis afgørende betydning for bedre patientbehandling på diabetesområdet.

Høringen på Christiansborg satte fokus på, hvordan man efter Behandlingsrådets anbefaling om udbredelse af sensorbaserede glukosemålere til type 1-patienter reelt kan sikre en lige afgang for de borgere med type 1-diabetes, der er omhandlet af Behandlingsrådets anbefaling, men på sigt også de type 2-patienter, som tager insulin, og som derfor vil have stor gavn af sensorbaseret glucosemålere, men som i dag er fanget i skellet mellem kommuner og regioners divergerende praksisser for tildeling.

Med den viden om den dokumenterede kliniske effekt ved sensorbaserede glukosemålere vi nu har, er det afgørende, at der træffes politiske beslutninger, som kan accelerere implementeringen af ny teknologi til borgerne.
 

Kontakt

ll@medicoindustrien.dks billede
Lene Laursen
Vicedirektør
4918 4702