Afsætning

Hvordan får vi innovative løsninger hurtigt frem til borgere og patienter?

Det gør vi ved at medicovirksomheder, offentlige indkøbere, beslutningstagere og klinikere går sammen om at indkøbe medicinsk udstyr ud fra en vurdering af produktets samlede værdi – og ikke bare indkøbsprisen alene.

or at nå dertil anbefaler Medicoindustrien at følgende initiativer gennemføres:
1. Køb værdibaseret ind og sammentænk altid indkøb og drift
2. Anvend risikodelingsaftaler som fremmer innovation
3. Inddrag klinikerne i indkøbet
4. Gennemfør gode og innovationsfremmende udbud i regioner og kommuner
5. Giv den enkelte borger det hjælpemiddel der er behov for
6. Opret en challenge for at løfte folkesundheden

Der er flere grunde til at innovativt medicinsk udstyr skal hurtigere frem til borgere og patienter.
Patienten: Det skyldes først og fremmest, at det giver bedre behandling af den enkelte patient. De massive fremskridt der er sket ift. behandlingen i de seneste årtier er i høj grad drevet af introduktionen af nye og bedre medicoprodukter. Det gælder fx medicinsk udstyr som har gjort det muligt at gå fra meget omfattende åbne operationer, hvor patienterne var indlagt lang tid efter operationen til i dag, hvor en række operationer foretages som dagkirurgi ved hjælp af kikkertudstyr. Dermed spares patienterne for en lang helingsperiode og indlæggelse.
Sundhedsvæsenet: For det andet kan der i mange situationer spares penge ved at indkøbe produkter, som giver besparelser i andre dele af sundhedssektoren, og som gør at patienterne kan beholde deres arbejde og sociale liv. Tag for eksempel den innovative – endnu ikke færdigudviklede – diagnosemulighed, der ligger i at analysere blod og screene tidligt for kræft. Hvis kræft dermed kan diagnosticeres meget tidligt og behandles, kan det spare massive beløb i de efterfølgende behandlingsled. Et andet eksempel er at effektive hjælpemidler som fx stomiposer, blodsukkermålere og høreapparater giver brugerne langt bedre mulighed for at beholde deres arbejde og bidrage til samfundsøkonomien.
Eksporten: Et innovativt dansk marked har stor indflydelse på medicovirksomhedernes vækstmuligheder, idet virksomheder med en stærk placering på det danske marked har mulighed for at bruge det som afsæt for udvikling og eksport. Sidst men ikke mindst har det danske hjemmemarked stor betydning som udstillingsvindue for medicovirksomhederne. Det skyldes bl.a., at mange lande går op i, om produkterne anvendes på det danske marked samt om der gives offentligt tilskud til produkterne. Hvis det ikke er tilfældet, kan det være meget vanskeligt at afsætte produkterne i udlandet.

I venstre menu finder du vores mærkesager, der relaterer sig til afsætning.