Konsulent - Modul 2: Sygdomslære

 

Undervisning:
1. gang: 6. - 7. april 2020
2. gang: 11. - 12. maj 2020
Eksamen: 12. juni 2020
 
Udbytte
Deltagerne får et alment kendskab til og forståelse for:
• De hyppigst forekommende sygdomme i det danske sundhedsvæsen,
   herunder ætiologi,kliniske og parakliniske manifestationer, samt viden om
   behandling og profylakse
• Opnår forståelse for diagnosticering, behandling og pleje af
   patienter med somatiske og psykiske sygdomme.
• Viden om behandling, pleje, rehabilitering og forebyggelse i relation til
   patienter med de almindeligste forekommende akutte og kroniske
   tilstande.
 
Indhold 
• Introduktion til sygdomlære samt basal patologi.
• Sygdomslære inden for Kirurgi, pædiatri, gynækologi og
   obstetrik, medicin samt psykiatri
• De hyppigst forekommende somatiske sygdomme
• Undervisningen vil have reference til menneskets største
   organsystemer, herunder hjerte og kar, lunger og thorax,
   bevægeapparatet, endokrine organer, mammae, nyrer og urinveje,
   mave-tarm-kanal, centralvervesystemet og kvindelige kønsorganer
• De hyppigst forekommende psykiske sygdomme
• De hyppigst forekommende sygdomme hos børn samt på basal viden
   inden for graviditet, fødsel og barselsperiode
  
Underviser
Kirsten Frøssing; Læge
 
Lærebog
Sygdomslære - hånden på hjertet
Arne Lykke Viborg og Annette Walsøe Torup
ISBN: 9788762813793
Udgivelsesår: 2014
Udgave: 2
Sider: 512
Munksgaard

 
 
 

Downloads: