Mærkesag: Anvend risikodelingsaftaler som fremmer innovation

Det bør være muligt for leverandører at opstille garantier for data i tilfælde, hvor det er vanskeligt eller urealistisk at fremskaffe den nødvendige evidens. Garantier skal sikre indkøberen samme sikkerhed for produkternes effekt, som data med evidens ville have givet.

Økonomiske analyser af en given behandling med et givent stykke medicinsk udstyr, fx ”Total Cost of Ownership” (TCO), kan i mange situationer skabe et bedre beslutningsgrundlag end en isoleret vurdering af produktpris.

En eksakt opgørelse af økonomiske fordele ved brug af konkrete teknologier og produkter kan dog ikke altid ske med fuld evidens. Hvis der foreligger klare indikationer for en behandlingsforbedring ved brug af en given teknologi, metodik eller medicinsk udstyr, er det dog i sundhedsvæsenets interesse, at der skabes plads til denne forbedring.

Ofte er leverandører af medicinsk udstyr i besiddelse af viden om den slags alternativer, der kan bidrage til bedre behandling. I de situationer, hvor en betragtning baseret på totaløkonomi eller en sundhedsfaglig vurdering foreligger, uden at der foreligger fuld evidens, bør dette kunne udgøre et troværdigt beslutningsgrundlag. Faglige vurderinger, som indgår med udgangspunkt i leverandørens vurderinger og indikationer, kan understøttes af en risikodelingsaftale, så leverandøren har et økonomisk incitament til at levere på de aftalte parametre.

I situationer, hvor leverandøren forpligter sig til at leve op til et givent resultat, er det derfor relevant, at dette ledsages af en økonomisk garanti for at forpligtelsen imødekommes. Alternativt kan der gives en bonus til leverandøren, hvis produkterne giver bedre resultater end forudsat.

En sådan risikodeling skaber grundlag for, at leverandører får mulighed for at introducere nye alternativer på baggrund af relevante data. Formålet er, at sundhedsvæsenet får mulighed for at afprøve nye teknologier, produkter eller serviceydelser. Dermed kan sundhedsvæsenet opnå en øget grad af fornyelse og leverandørerne en bedre mulighed for deltage i fornyelsen.

Kontakt

els@medicoindustrien.dks billede
Emil Lobe Wellington Suenson
Politisk chef
4918 4706