Mærkesag: Etabler et konkurrencedygtigt forskningsfradrag

Der er behov for et højere skattefradrag for forskning og udvikling for at Danmark kan være i med i konkurrencen om at udvikle fremtidens teknologier og produkter. Et større fradrag er en forudsætning for at fastholde og skabe arbejdspladser og produktion af varer og services.

Regeringen indførte i 2017 et forskningsfradrag på 101,5 pct., som gradvis hæves indtil det i 2026 når op på 110 pct.

Forskning og udvikling er en internationalt mobil aktivitet og der er derfor behov for mere ambitiøse rammevilkår, hvis Danmark skal kunne konkurrere internationalt.

I de europæiske lande vi normalt sammenligner os med har man indset vigtigheden af at have stærke økonomiske incitamenter til privat forskning og udvikling. Et forskningsfradag på 130 pct. vil det placere Danmark på niveau med Storbritanien og medføre en lang række fordele for det danske samfund:

  • Et permanent løft af BNP svarende til omkring 12,5 mia. kr.
  • Øget produktivitet, der medfører forbedrede konkurrencevilkår og forøget eksport, der er omkring 7 mia  kr. højere, end den ellers ville have været.
  • Øget investering i forsknings- og udviklingsaktiviteter og tiltrækning af udenlandske investeringer.
  • Fastholder og skaber industriarbejdspladser.
  • Spill-over effekter, der kommer andre virksomheder i samfundet til gode, fordi der genereres viden i samfundet.

Et øget forskningsfradrag kan derudover være med til at stimulere interaktionen mellem offentlige forskningsmiljøer og industrien, så Danmark i højere grad effektivt udnytter de massive investeringerne i offentlig forskning til at skabe nye  produkter og services.

Kontakt

fpm@medicoindustrien.dks billede
Frederik Pétursson Madsen
Innovationskonsulent
x