Mærkesag: Fortsæt udviklingen af en troværdig samarbejdskultur mellem klinikere og industrien

Det er helt afgørende for udvikling af nyt innovativt medicinsk udstyr, at klinikere har lyst til og mulighed for at samarbejde med industrien.

Der er mange eksempler på virksomheder grundlagt på klinikeres viden om uløste behov i sundhedsvæsenet og hos patienterne koblet med virksomhedernes tekniske know-how og evne til kommercialisering af de gode idéer.

For at sikre gennemsigtighed om dette samarbejde indførtes i 2014 regler om gennemsigtighed i det samarbejde og den tilknytning, der eksisterer mellem klinikere og industrien. Samtidigt indførtes nye regler om økonomiske fordele til sundhedspersoner, der slog fast, at industrien alene må give sundhedspersoner beskedne gaver, der kan indgå i sundhedspersonens udøvelse af dennes erhverv.

Disse regler betyder, at sundhedspersoner skal gå ind på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside og deklarere deres tilknytning til en given medicovirksomhed, som de måtte samarbejde med. Oplysninger om samarbejdet kan tilgås af alle på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside, således at offentligheden kan se, hvilke virksomheder en sundhedsperson samarbejder med og hvilken type samarbejde, der er tale om.

Medicoindustrien har også egne etiske retningslinjer om hvordan man samarbejder med klinikerne, og har pr. 1. januar 2019 et udredningspanel, hvor virksomheder og sundhedspersoner kan klage over medicovirksomheder, der har forbrudt sig mod retningslinjerne.

Der er desværre blandt visse klinikere alligevel en tilbageholdenhed omkring at indgå i et samarbejde med industrien, og navnlig det forhold at de ’står på en offentligt tilgængelig liste’ hos Lægemiddelstyrelsen skræmmer nogen væk fra et samarbejde.

Kontakt

ll@medicoindustrien.dks billede
Lene Laursen
Vicedirektør
4918 4702