Mærkesag: Gennemfør gode og innovationsfremmende udbud i regioner og kommuner

Da medicovirksomhederne primært afsætter til det offentlige via udbud, er det væsentligt at disse foretages intelligent. Det kræver særligt fokus på tre områder.

Opdel udbud i delaftaler. Indkøberne bør huske udbudslovens udgangspunkt om, at aftaler skal opdeles i delaftaler, hvor det kan lade sig gøre. Ellers risikeres det, at kun ganske få store leverandører reelt kan byde ind. Det gælder også ift. afgrænsningen af delaftaler, da en enkelt varelinje kan blokere for at andre leverandører byder ind på delaftalen. Heri ligger en risiko for på forhånd at øremærke delaftaler til enkelte leverandører. Også når ordregiver stiller krav til virksomhedernes økonomi ved udvælgelsen af leverandørerne er der risiko for at forbigå de små leverandører.

Stram ikke kontraktvilkår unødigt. Medicovirksomhederne oplever, at man i Danmark stiller hårdere krav til levering, end i vores nabolande. Der opereres fx med højere boder ved leveringsforsinkelser, de udløses hurtigere, og der stilles krav om længere garantier. Det gælder også ift. meget høje garantisummer og krav om at software skal opdateres gratis i hele kontraktperioden, ligesom der er krav i databehandleraftalerne om omkostningsfulde revisor-attester. Det skaber et meget hårdt klima, hvor selv store koncerner skal til moderselskaberne hver gang de byder på et dansk udbud, fordi de skal have særlig tilladelse til at påtage sig den risiko det indebærer, at vinde et udbud hos en dansk region.

Gå i dialog med markedet. Der er stor forskel på hvor gode ordregiverne er til at gå i dialog med markedet. Nogle steder kører dialogen ift. høringer af kravspecifikationer og informationsmøder, men nogle ordregiverne begrænser dialogen og ønsker ikke information om nye produkter. Det er ærgerligt, da udbudsloven netop anviser en god mulighed for at tage en indledende markedsdialog. En forudgående markedsdialog vil gøre den efterfølgende udbudsproces mere smidig, med færre spørgsmål og svar. Det giver dermed også færre justeringer af udbudsgrundlaget efterfølgende.

Kontakt

els@medicoindustrien.dks billede
Emil Lobe Wellington Suenson
Politisk chef
4918 4706