Mærkesag: Giv den enkelte borger det hjælpemiddel der er behov for

Medicoindustrien repræsenterer en bred vifte af hjælpemiddelproducenter, der leverer hjælpemidler til borgere med nedsat funktionsevne i medfør af Servicelovens §112.

Medicoindustriens medlemmer er i tæt kontakt med kommunernes sundhedsprofessionelle, borgerne der bruger medlemmernes produkter og patientorganisationer, som repræsenterer disse borgere. På den baggrund står det klart, at det har stor betydning for borgernes helbred og livskvalitet, at få tildelt det rette hjælpemiddel fra starten.

Der er desværre eksempler på store følgeomkostninger for både individet, kommunerne og sundhedsvæsenet, når en borger oplever komplikationer og må sygemeldes som følge af et hjælpemiddel, der ikke er individuelt tilpasset borgerens behov.

Komplikationer som følge af, at borgeren bruger et uhensigtsmæssigt hjælpemiddel, er ikke kun til gene for borgerens funktionsevne, livskvalitet og mulighed for at komme tilbage til sit arbejde. Det fører også til øgede udgifter for kommunen til ekstra hjemmepleje og sygepleje samt til sygedagpenge - og for sygehusvæsenet til genindlæggelser og opfølgninger.

Problemet er grundlæggende, at der mangler sundhedsfaglig kompetence i kommunerne og at der skal spares på indkøbsbudgettet. Denne cocktail bliver hurtigt giftig for borgere med funktionsnedsættelser.

Ofte har borgeren været igennem et behandlingsforløb i hospitalsregi, hvor deres behov er kortlagt og de får tildelt det rette hjælpemiddel – baseret på en konkret og individuel vurdering. Når borgeren så kommer hjem til egen kommune, sker det ofte, at man uden sundhedsmæssigt belæg tildeler borgeren et andet hjælpemiddel. Passer kommunens foretrukne løsning ikke til borgerens behov, starter et ofte langtrukkent forløb for borgeren for at få dækket omkostningerne til det hjælpemiddel, som passer bedst til borgerens individuelle behov.

Kontakt

els@medicoindustrien.dks billede
Emil Lobe Wellington Suenson
Politisk chef
4918 4706