Mærkesag: Gør det attraktivt at kommercialisere offentlig forskning

I dag er det både dyrt og besværligt at samarbejde med universiteter om kommercialisering af forskning.

Forskerpatentloven blev indført i år 2000 og gav universiteterne ret til at overtage deres ansattes opfindelser, men også pligt til at fremme den erhvervsmæssige nyttiggørelse af forskernes opfindelser. Efter opsamling af erfaringer over 15 år ved vi nu, at forskerpatentloven ikke virker hensigtsmæssigt og i stedet er blevet en underskudsforretning, der hæmmer innovation.

Forskerpatentloven blev etableret udfra en forventning om, at den ville være selvfinansierende.  Alle resultater efter indførelsen peger dog desværre på, at det er urealistisk at forvente, at danske universiteter kommer til at tjene penge på handel med patenter til etablerede virksomheder eller spin-outs, og universiteterne har heller ikke selv længere nogen forhåbninger om at komme til at tjene penge på modellen. I stedet håber de i bedste fald på at opnå “break even”.

På grund af presset for at tjene penge på universitetets patenter, værdisætter universiteternes tech-transfer kontorer de patenter, som forskere eller virksomheder ønsker at arbejde videre med, urealistisk højt. Den efterfølgende forhandlingsproces kan være dyr, langsom og innovationshæmmende for både forskere og virksomheder.

En forsker har under den nuværende lovgivning et reduceret incitament til, at videreudvikle sin opfindelse til et kommercielt bæredygtigt aktiv. Det er uhensigtsmæssigt, da kommerciel nyttiggørelse af forskning i høj grad kræver, at den opfindende forsker, som besidder den specialiserede viden, gennemfører yderligere modningsaktiviteter.

Når en forsker etablerer et selskab betyder det i dag, at teknologien skubbes ud af forskningsmiljøet. Det betyder, at forskerens teknologi ligestilles med alle andre virksomheder og dermed mistes adgang til faciliteter, der er afgørende for at videreudvikle teknologien. Det kan fx være adgang til instrumenter, som er meget dyre at anskaffe. Denne praksis gør det dyrt og besværligt for en forsker at starte kommercialiseringsprocessen

Kontakt

fpm@medicoindustrien.dks billede
Frederik Pétursson Madsen
Innovationskonsulent
x