Mærkesag: Køb værdibaseret ind og sammentænk altid indkøb og drift

Små 5 pct. af det samlede driftsbudget til sundhed går til indkøb af medicinsk udstyr. Besparelser alene på indkøb af medicinsk udstyr kan derfor ikke på sigt ændre på sundhedsvæsenets samlede økonomiske udfordring. Indkøb af det rette medicinske udstyr kan derimod skabe bedre behandling, øget kvalitet, bedre ressourceudnyttelse og effektiviseringer, som vedrører langt større udgiftsposter i sundhedsvæsenet.

Desværre har virksomhederne ofte svært ved at afsætte værdiskabende produkter og services i Danmark. Det skyldes flere faktorer, herunder at driften af sundhedsvæsenet og indkøbet af udstyr oftest betragtes som forskellige opgaver, som budgetteknisk og organisatorisk er adskilt.

Yderligere er en lang række sundhedsopgaver delt mellem hospitaler, praktiserende læger og kommunerne. Det gør det vanskeligt at høste gevinster fra virksomhedernes produkter og kompetencer i hele patientens forløb fra diagnostik til behandling – og efterfølgende opfølgning og genoptræning. Af samme grund er det meget vanskeligt at belønne virksomhederne for de gevinster, som ligger uden for den direkte anvendelse af det værdiskabende udstyr.

Forudsætningen for at høste disse økonomiske gevinster og forbedringer i patientbehandlingen er, at indkøb af medicinsk udstyr sker med fokus på produktets samlede værdiskabelse i behandlingen. Det er ikke optimalt for hverken behandlingens kvalitet eller effektivitet alene at vurdere produkter på deres indkøbspris. I stedet bør der være fokus på den samlede værdi produkterne skaber for sundhedsvæsenet og patienten.

I øjeblikket er det meget vanskeligt at købe innovative produkter, som giver besparelser i driften, da der er et krav i økonomiaftalerne om, at der skal spares 300 mio. kr. om året specifikt på indkøbsområdet. Derfor er det svært at købe nye produkter ind, som er lidt dyrere, men som til gengæld gør at produktiviteten i sundhedssektoren kan forøges pga. færre genindlæggelser, reduktion af infektioner osv. Indkøbsbesparelsen på de 300 mio. kr. om året er en del af økonomiaftalen for 2017, hvor det blev det aftalt, at regionerne skulle spare 1,5 mia. kr. fra 2015-2020 alene på indkøb, svarende til 300 mio. kr. om året i perioden.

Kontakt

els@medicoindustrien.dks billede
Emil Lobe Wellington Suenson
Politisk chef
4918 4706