Mærkesag: Opret en challenge for at løfte folkesundheden

En række store og mindre medicovirksomhederne har kompetencer som rækker langt ud over at udvikle, producere og levere medicinsk udstyr. Flere virksomheder arbejder internationalt med at strukturere patientforløb, yde vejledning til klinikere, monitere patienter i eget hjem og drive hospitalsafdelinger mv.

På den baggrund foreslår Medicoindustrien at der udformes en såkaldt challenge (i andre sammenhænge kaldet en prize), som skal sigte på bl.a. at forbedre folkesundheden ved at fokusere på, hvordan koblingen mellem produkter og serviceydelser kan løfte behandlingsresultaterne.

En challenge er en konkurrence, hvor der kan skabes en markedslignende konkurrencesituation om at opfinde løsninger, der kan imødegå et veldefineret problem. Challenges eller prizes er fordelagtige når der a) kan opstilles en klar målsætning, men løsningerne er mange og ikke kendt på forhånd og b) er mange aktører, som skal samarbejde for at nå målsætningen.

Ved at efterspørge løsningen på en sundhedsudfordring – i stedet for at efterspørge en konkret løsning – kan virksomhedernes teknologi og kompetencer udfoldes og inddrages i sundhedssektoren bedre end det er tilfældet i dag. En række aktører kan samarbejde i konsortielignende konstruktioner, så både offentlige aktører samt store og mindre virksomheder hver især kan bidrage med netop deres spidskompetencer.

En challenge som fokuserer på sundhedsområdet vil således give en række offentlige og private aktører – herunder medicovirksomhederne – incitament til at tilvejebringe nye løsninger og services, som kan forbedre udfaldene i det samlede patientforløb. Disse typer løsninger efterspørges ellers ikke, hvorfor virksomhederne primært inddrages i forbindelse med leverancer af udstyr og driftsoptimering på den enkelte hospitalsafdeling mv. Samlet set vil en challenge dermed give både et finansielt incitament til at løse sundhedsudfordringer på en innovativ måde, samtidig med at der bliver en synlighed omkring arbejdet, som både offentlige og private aktører kan nyde godt af.

Kontakt

els@medicoindustrien.dks billede
Emil Lobe Wellington Suenson
Politisk chef
4918 4706