Mærkesag: Tiltræk kvalificeret arbejdskraft

Det er nødvendigt at producere flere dimittender med en lang videregående uddannelse, hvis Danmark skal fastholde og bygge videre på sin styrkeposition inden for medicoområdet.

Medicobranchen i Danmark boomer i disse år og har efterhånden udviklet sig til et af landets absolut stærkeste erhvervsområder med vækstrater 2-3 gange over gennemsnittet for den danske industri. Medicobranchen vokser massivt og omsætter for rekordhøje 56 mia. kr. Samtidig er produktiviteten i branchen næsten dobbelt så høj som i industrien generelt.

Den højtuddannede arbejdskraft i Danmark er en af de vigtigste årsager til, at vi i dag står så stærkt inden for life science. Sidste års store vækst i branchen gav anledning til 2.500 nye arbejdspladser i de danskejede medicovirksomheder og i 2018 vil det tal stige yderligere. Det betyder, at antallet af kvalificerede kandidater i dag ikke står mål med behovet hos de førende medicoselskaber, hvor specielt manglen på videntung arbejdskraft i form af alt fra ingeniører, software- udviklere og it-specialister, er stor og opadgående.

Der ligger en stor samfundsmæssig udfordring i at sikre, at medicovirksomhederne kan få dækket deres store behov for vidensarbejdere. Er dette helt fundamentale grundlag ikke i orden, er risikoen at attraktive vidensjob placeres i udlandet. Det er derfor afgørende at universiteterne har kapacitet til at uddanne flere, så de kan følge med efterspørgslen fra industrien.

Herudover er det også nødvendigt at forholde sig politisk til at vi i dag producerer for mange dimittender fra nogle uddannelser og samtidig for få fra andre. Der skal uddannes til de områder, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Derudover klarer Danmark sig for dårligt i konkurrencen om internationalt talent. En rangordning på baggrund af OECD-data viser, at Danmark er nr. 31 blandt 60 lande i verden til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Tiltrækning af internationalt talent er afgørende for at udvikle en dynamisk industri i global konkurrence og bør være en politisk prioritet.

Den store efterspørgsel efter arbejdskraft har medført at Medicoindustrien har startet en branding- og rekrutteringskampagnen Medtech Careers, som over de næste tre år skal udbrede kendskabet til medicobranchen og dens muligheder for job og karriere blandt unge.

Kontakt

fpm@medicoindustrien.dks billede
Frederik Pétursson Madsen
Innovationskonsulent
x