Udvikling

Hvis vi fortsat ønsker en stærk medicoindustri i Danmark med de fordele det giver for patienter, sundhedsvæsen og samfund i form af bedre behandlingsmuligheder, effektivisering og eksport, skal vi hele tiden stræbe efter at udvikle nye løsninger.

Det er de nye idéer der polstrer os til fremtidens succes. Hvad enten det er den studerende på DTU, den entreprenante læge eller udviklingsafdelingen i den globale koncern, så har det stor betydning, at vi gør det så nemt som muligt at gå fra idé til færdigt produkt.

Her finder du vores mærkesager, der relaterer sig til udvikling