Udvikling

Hvordan skaber vi flere vækstvirksomheder?

Det gør vi ved at etablere rammevilkår som gør det muligt for danske medicoselskaber at konkurrere med virksomheder fra de allerbedste life science regioner i verden. For at nå dertil anbefaler Medicoindustrien at følgende initiativer gennemføres:

1. Afsæt flere midler til early stage finansiering
2. Gør det nemt og attraktivt for forskere at kommercialisere forskning
3. Indfør sikker og effektiv adgang til sundhedsdata
4. Styrk incitamentet for klinisk samarbejde
5. Etabler et konkurrencedygtigt forskningsfradrag
6. Tiltræk kvalificeret arbejdskraft

Der er flere grunde til at skabe flere vækstvirksomheder i medicobranchen.

Patienten: Medicoselskabers vækst drives af at kunne tilbyde den enkelte patient bedre behandlingsmuligheder. De massive fremskridt der er sket inden for sundhedsvæsenet er i høj grad drevet af introduktionen af nye og bedre medicoprodukter. Det gælder fx medicinsk udstyr til behandling af kroniske sår. Kroniske sår kan være en alvorlig bivirkning til eksempelvis patienter med diabetes eller hjerte-kar-sygdomme. Sårene er i de fleste tilfælde næsten umulige at behandle med antibiotika. I dag kan avancerede sårplejeprodukter i mange tilfælde effektivt behandle kroniske sår, spare patienter for smerter, og forhindre at det kroniske sår medfører amputation eller andre alvorlige komplikationer.

Sundhedsvæsenet: Derudover udvikler medicoselskaber løsninger som skaber besparelser i sundhedssektoren igennem produkter som effektiviserer diagnose, behandling og optimerer processer på hospitalet.

Eksport: Endeligt er life science industrien en strategisk vigtig industri for Danmark, da det er et marked i eksplosiv vækst globalt grundet øget velstand og aldrendende befolkninger. De to megatrends medfører at det globale marked for sundhedsprodukter vokser med mere end 5,000 mia. kr. årligt. Danmark er velsignet ved historisk at have haft en stærk medicobranche, som drager nytte af det voksende globale marked. For at medicobranchen fortsat kan være en vækstmotor, som skaber jobs og eksport, er det afgørende at etablere konkurrencedygtige rammevilkår.

Her finder du vores mærkesager, der relaterer sig til udvikling og vækst.