Seminar for regionale indkøbere og leverandører af medicinsk udstyr

Dette arrangement er kun for Medicoindustriens medlemmer og regionale indkøbere og afholdes den 10.-11. maj 2017 på Hotel Koldingfjord. Alle værelser på Hotel Koldingfjord er booket. Du vil komme på venteliste ift. overnatning, men vi melder snarest muligt ud, hvor der vil være mulighed for at overnatte.

HUSK at bekræfte din tilmelding ved at klikke ind i linket du modtager i en mail, ellers figurerer du ikke på listen til at få et værelse.

Seminaret byder på seneste nyt om samarbejdet mellem regionerne og leverandørerne omkring værdibaserede indkøb og M.E.A.T. projektet. Herudover er der oplæg fra Norge om udviklingen af indkøbsområdet i Norge, bl.a. den ændrede organisering af HINAS. Seminaret består af mange plenumoplæg samt gruppedebat og plenumdebat. Seminaret, der kun er for indkøbere og medlemmer af Medicoindustrien, giver god mulighed for dialog mellem leverandører og indkøbere af medicinsk udstyr i regionerne.

Program:

Onsdag d. 10. maj 2017
 
10.00 – 10.30     Registrering og formiddagsbuffet
 
10.30 – 10.40     Velkomst og indledning 
                          v/Christina Carlsen, teamleder: Indkøb, Innovation og
                          Sygehusbyggeri, Danske Regioner og Peter Huntley,
                          direktør, Medicoindustrien
 
TEMA: Contract Management
 
10.40 – 11.00     Contract Management set med indkøberens øjne
                          v/Annette Bjørn, Region Syddanmark
 
11.00 – 11.20     Contract Management set med leverandørens øjne
                         v/Søren Andersson, formand for Medicoindustriens
                         forbrugsvaregruppe
 
11.20 – 11.50     Gruppediskussion ved bordene – spørgsmål udleveres
                         til bordene – gode ideer til hvordan begge parter kan
                         hjælpe med bedre implementering af kontrakter og mere
                         samarbejde om kontraktindgåelse
 
11.50 – 12.15     Plenumdebat
 
12.15 – 13.15     Frokost
 
13.15 – 14.15     Nyt fra Norge: Præsentation af udviklingen på indkøbsom-
                        rådet i Norge: Herunder ændret organisering. Planerne for
                        Sykehusinnkjøp HF – hvad skal købes ind centralt vs.
                        decentralt og hvordan
                        v/Kjetil Istad, adm. direktør Sykehusinnkjøp HF
 
 TEMA: Opdatering af national udbudsskabelon for medico
                                  
14.15 – 14.45     Opdatering af national udbudsskabelon for medico
                         v/arbejdsgruppen for udbudsskabeloner i regionerne
 
14.45 – 15.00     Spørgsmål og debat
 
15.00 – 15.30     Kaffepause
 
TEMA: Hvor er indkøb på vej hen?
 
15.30 – 16.10     Nyt fra Danske Regioner og RFI
                         Største nyheder fra året der gik og et blik på, hvad det
                         kommende år vil bringe
                         v/Mette Jensen, RFI og Christina Carlsen, Danske Regioner
 
16.10 – 16.30     Regionernes strategi for forsyning og logistik
                         Udvikling på logistikområdet og regionernes nye
                         forsyningsstrategi med fokus på leverandørsiden
                         v/Danske Regioner
 
16.30 – 16.50    Erfaring med forskellige udbudsformer indenfor
                         Laboratorieområdet

                         v/Medicoteknisk Rådgiver Susanne Louise Skifter og
                         Udbudsjurist Henriette Bennedsen Treskow,
                         Region Midtjylland og Head of Laboratory Diagnostics
                         Birgit Eskildsen, Siemens Healthcare A/S
                                                   
16.50 – 17.15     Gruppediskussion ved bordene: Spørgsmål udleveres
                         om de forskellige emner
 
17.15 – 17.40      Plenumdebat
 
18.30 – 19.00    Aperitif
 
19.00 - ?            Middag

 
Torsdag den 11. maj 2017  

TEMA: Værdibaserede indkøb / totaløkonomi i udbuddene / Sundhedsøkonomi
 
09.00 – 09.10   Status for MEAT siden sidste års seminar
                         v/Peter Huntley, Medicoindustrien
 
09.10 – 10.30    TCO-arbejdsgruppe: Præsentation af arbejdsgruppens
                         arbejde
                         v/Repræsentanter fra den fælles arbejdsgruppe
 
10.30 – 11.00     Medicinrådet: Oplæg om rådets sundhedsøkonomiske model
                         og overvejelser om brugen af modellens principper på
                         medicoteknisk udstyr
                         v/repræsentant for Medicinrådet
  
11.00 – 11.20     Kaffepause
 
11.20 – 11.50     TCO-case: Forsøg med at nedbringe totalomkostninger:
                         Overvejelser og foreløbige erfaringer fra projektet.
                         v/Rikke Fosgaard Fog, Head of Marketing & Customer Support
                         at Roche Diabetes Care Denmark og Mahad Mussa Huniche,
                         direktør I PFI – Produktion, Forskning og Innovation,
                         Region Sjælland
 
11.50 – 12.10     Gruppediskussion ved bordene: Temaer fra gruppen uddeles +
                         konkrete spsm. Bordene skal besvare. Drøftelse arbejds-
                         gruppens udkast til tjekliste/model – hvilke problemer løses og
                         hvilke udestår samt input og ideer til tjeklisten/modellen
 
12.10 – 12.30     Plenumdebat – besvarelse af spsm + opsamling af input
 
12.30 – 12.40    Opsamling og afslutning
 
12.40 – 13.00    Frokost (grovstykker med diverse fyld) evt. ”to go”

Det er ikke muligt at tilmelde sig dette arrangement i øjeblikket

Kontakt

Betty Kayser
Chefsekretær og webmaster
4918 4700