Fleksible udbudsformer - dialog før, under og efter udbud

Formålet med kurset er at give deltagerne et indgående kendskab til de fleksible udbudsformer efter den nye udbudslov.

Formål og udbytte
Formålet med kurset er at give deltagerne et indgående kendskab til de fleksible udbudsformer efter den nye udbudslov. De væsentligste forhold vedrørende adgangen til dialog før, under og efter udbud gennemgås, herunder hvornår man må anvende de dialogbaserede udbudsformer, udbud med forhandling, konkurrencepræget dialog og innovationspartnerskab, og hvordan dialogen tilrettelægges samt dokumenteres.

Indhold

1) Dialog før udbuddet
    a) Udbudslovens regler om dialog før udbuddet
    b) Inhabilitet
    c) Praksis om dialog før udbuddet
    d) Er det lovligt at sende udbudsmaterialet i høring
    e) Gode råd og vink om dialog før udbuddet

2) Dialog under udbuddet
    a) Betingelserne for at anvende dialogbaserede udbudsformer (udbud med forhandling, konkurrencepræget  dialog og innovationspartnerskab)
    b) Hvilken dialog kan der være under dialogbaserede udbudsformer og hvordan tilrettelægges den?
    c) Hvordan skal dialogen dokumenteres?
    d) Hvad gælder med hensyn til dialog ved offentligt og begrænset udbud?

3) Dialog efter udbuddet
    a) Dialog med den valgte leverandør
    b) Rammerne for ændringer af kontrakter – hvor går grænsen?
    c) Hvordan dokumenteres leverandørdialog?
    d) Brug af profylaksebekendtgørelser

Målgruppe
Kurset henvender sig til personer, der arbejder med at lave tilbud i udbudsprocesser samt contract managers og key account managers, som har brug for at få kendskab til de fleksible udbudsformer og rammerne for dialog før, under og efter udbuddet, der findes i forbindelse med den nye udbudslov.

Underviser
Jesper Fabricius, Advokat og Partner, Accura Advokatpartnerselskab

"Indholdet var relevant, der var lavet handout til Noter, og godt som opslagsværk fremadrettet"

"Indholdet var meget relevant og spændende"

Deltagere, efterår 2017

Det er ikke muligt at tilmelde sig dette arrangement i øjeblikket

Kontakt

Morten Petersen
Uddannelseskonsulent
49184703