Persondatareglerne for medicovirksomheder - fokus på de nye regler

Den nye EU-persondataforordning vil betyde skærpede krav til virksomheders behandling af persondata

Formål og udbytte
Den nye EU-persondataforordning betyder bl.a. at der indføres en EU Databeskyttelsesforordning, som markant skærper kravene til virksomhederne og indfører nye bødeniveauer i millionklassen.
 
De nye regler vil på en række områder betyde, at medicovirksomhederne skal ændre eller opgradere deres IT sikkerhed og platform samt aftaler om processer for håndtering af persondata, ligesom foranstaltninger for databeskyttelse skal opgraderes.
 
Man skal påbegynde forberedelsen i god tid, hvis man skal være i stand til at være i compliance, når reglerne træder i kraft i maj 2018.
 
Dette kursus er målrettet medicovirksomheder og har til formål at gøre dig i stand til at påbegynde denne forberedelse

Indhold
Med særlig fokus på de problemstillinger, som er relevante for medicovirksomheder, og med afsæt i den eksisterende lovgivning, vil kurset gennemgå de kommende regler og herunder særligt berøre følgende emner:
 

 • Udvidelse af lovens anvendelsesområde
 • Nye definitioner af sundhedsoplysninger og andre begreber 
 • Nye krav til samtykke
 • Big data projekter
 • Privacy by default and privacy by design
 • Nye regler om dataansvarlighed
 • Dokumentationskrav og risikoanalyser
 • Krav til Databehandleraftaler
 • Pligt til at ansætte en Databeskyttelsesofficer
 • Pligt til at underrette i tilfælde af datasikkerhedsbrud
 • Nye sanktioner og bødeniveauer

For at imødekomme dine interesser bedst muligt er det muligt på forhånd at stille spørgsmål til underviseren eller tilkendegive særlig interesse for bestemte emner.
 
Målgruppe
Kurset henvender sig til compliance, jurister, HR, IT og andre som beskæftiger sig med persondata.
 
Underviser
Reza Ahmadian, Advokatfuldmægtig, DELACOUR

"Emnet er komplekst og kunne nemt blive meget tørt. Jeg fik et godt overblik og tilstrækkeligt detaljeret til at det var brugbart i den kontekst jeg skal bruge det"

"Indhold relevant, underviser supergod"

"Godt overblik over stoffet. God underviser"

Deltagere, efterår 2017