Medicokonsulent 2020

Medicokonsulentuddannelsen er en uddannelse for salgs- og marketingmedarbejdere i medicoindustrien. Formålet med uddannelsen er at gøre deltagerne i stand til at arbejde professionelt og effektivt med salg af medicinsk udstyr. 

Uddannelsen gør den færdige medicokonsulent i stand til at imødegå de stadigt stigende krav fra hospitaler og indkøbere om faglighed, dokumentation og professionalisme i salgsrelationerne mellem leverandører og indkøbere af medicinsk udstyr. 
 
Medicokonsulentuddannelsen er også søgt af andre medarbejdere med kundekontakt, f.eks. produktspecialister og ansatte i kundeservice. Andre Medicokonsulenter er beskæftiget med indkøb i regioner og på hospitaler og har bl.a. benyttet uddannelsen til at udbygge deres kompetencer og kendskab til leverandørerne.  

De bedste ambassadører fra uddannelsen er Medicokonsulenten selv, og deres syn på uddannelsen uddybes her.

Du kan se en oversigt over samtlige uddannede medicokonsulenter her
  
Udbytte
Medicokonsulentuddannelsen giver:
- en almen viden om og forståelse for anatomi, fysiologi og sygdomslære
- kendskab til lovgivning og regler for medicinsk udstyr 
- et overblik over opbygningen af det danske sundhedssystem
- en øget forretningsforståelse og mere professionel håndtering af salgsprocessen
 
Indhold
Uddannelsen varer 12 måneder og består af 5 moduler:
 
Modul 1: Anatomi & fysiologi (13.-14. januar & 6.-7. februar 2020)
Modul 2: Sygdomslære (6.-7. april & 11. - 12. maj 2020)
Modul 3: Sundhedssystemets opbygning (14. september 2020)
Modul 4: Lovgivning (29.-30. oktober 2020)
Modul 5: Forretningsforståelse (14. december 2020)   
 
Modul 1 og 2 kan meritoverføres fra Lægemiddelkonsulentuddannelsen (LIF konsulent).
 
Titlen Medicokonsulent er beskyttet og kan kun benyttes når alle moduler er bestået.
 
Brochure
Brochure for uddannelsen kan downloades her
 
Næste hold på uddannelsen starter september 2019. Ønsker du at høre mere om uddannelsen kan du skrive en mail til Morten Petersen, mp@medicoindustrien.dk eller ringe til Medicoindustrien på 4918 4703.

 

Indtast et "Purchase order number" hvis din virksomhed forlanger det på fakturaen.

Kontakt

mp@medicoindustrien.dks billede
Morten Petersen
Uddannelseskonsulent
49184703