Medicoindustriens ordinære generalforsamling 2018

Medicoindustriens ordinære generalforsamling 2018

Program:

Del 1:  Medicoindustriens ordinære generalforsamling 2018 
(Kun for medlemmer, inkl. start-up medlemmer)

 

Kl. 13.00 - 13.30            Ankomst og registrering

Kl. 13.30 - 15.00            Ordinær generalforsamling
 

1.                    Valg af dirigent

2.                   Formandens årsberetning

3.                   Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4.                   Fremlæggelse af indeværende års budget til orientering

5.                   Fastsættelse af næste års kontingent

6.                   Bestyrelsens forslag til ændring af Medicoindustriens etiske
                      retningslinjer

7.                   Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

8.                   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fra foreningens
                      medlemskreds

9.                   Valg af formand og medlemmer til Medicoindustriens
                      Udredningspanel

10.                 Fastsættelse af næste års betaling til driften af
                     Udredningspanelet samt gebyrer

11.                  Indkomne forslag

12.                 Valg af revisor

13.                 Eventuelt

 
Kl. 15.00 - 15.30       Kaffepause

  

Del 2:  Medicoindustriens åbne generalforsamling 2018

                    

Kl. 15.30 - 16.00         Erhvervsminister Brian Mikkelsen præsenterer
                                   regeringens vækstplan for life science.

 

Kl. 16.00 - 16.30         Kristian Hart Hansen, Leo Innovation Lab, giver 
                                    sit bud for fremtidens udvikling inden for
                                    medicinsk udstyr.

 

Kl. 16.30-16.50          Årets medicokonsulenter

Kl. 16.50-17.00           Afrunding

Kl. 17.00-17.30          Et glas vin og networking

Kontakt

Betty Kayser
Chefsekretær og webmaster
4918 4700