Beskyt din virksomheds ideer: Patenter, forretningshemmeligheder og forskningssamarbejder i medicobranchen

Forstå patentretlige regler, fokuspunkter ved indgåelse af forskningssamarbejder og fortrolighedsaftaler og hvorledes en krænkelsessag håndteres fra både patenthavers og sagsøgtes perspektiv

 Formål og udbytte
For en medicovirksomhed er det helt afgørende, at viden og produkter sikres mod kopiering og andre krænkelser, og at virksomheden ikke selv krænker andres rettigheder. Det er derfor lige så afgørende at forstå hvad der kan patentbeskyttes, hvad der kan beskyttes som forretningshemmeligheder/’know-how’, og hvordan krænkelsessager foregår. Kurset giver dig et overblik over disse emner, bl.a. via konkrete eksempler og cases om medicinsk udstyr.
 
På kurset får du også et overblik over de centrale spørgsmål i forbindelse med forskningssamarbejder, både med universiteter, hospitaler og andre offentlige institutioner og med private virksomheder.
 
Indhold
Kurset har disse fire hovedemner:
 
1. Patenter
- Hvad er en opfindelse, hvem er opfinder og hvem ejer opfindelsen?
- Hvordan opnås patent og hvad beskytter et patent?
- Nyhedskravet, herunder nyhedskravet i forbindelse med forskningssamarbejder og kliniske afprøvninger
- Særlige spørgsmål vedrørende udvikling og patentering af medicinsk udstyr
 
2. Forretningsshemmeligheder
- Hvad er forretningshemmeligheder og ’know-how’?
- Valget mellem beskyttelse efter patentloven og beskyttelse efter lov om forretningshemmeligheder
- Håndhævelse af forretningshemmeligheder i praksis - udfordringer og erfaringer
 
3. Forskningssamarbejder 
- Om fortrolighedsaftaler, Material Transfer Agreements, forskningsaftaler, licensaftaler m.v.
- Hvordan sikres ret til opfindelser og resultater i øvrigt (option, right of first refusal, licens, assignment, joint ownership)
- Særlige udfordringer i forbindelse med samarbejder med offentlige institutioner (publikationsrettigheder, ’Professor’s privilege’, lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner)
 
4. Krænkelsessager
- Hvornår foreligger en patentkrænkelse, herunder piratkopiering og parallelimport af medicinsk udstyr
- Hvornår foreligger en krænkelse af forretningshemmeligheder
- De processuelle muligheder (bevissikring, forbudssag, krænkelsessag)
- Forberedelse og gennemførelse af sagen fra sagsøgers hhv. sagsøgtes perspektiv
- Strategi og taktik i krænkelsessager der berører flere lande
- Frirum for handlinger i forsøgsøjemed og reverse engineering
 
Målgruppe
Kurset henvender sig til jurister, kontraktsansvarlige, medarbejdere inden for forskning og udvikling og andre, som har brug for at kende og forstå de grundlæggende patentretlige regler, fokuspunkter ved indgåelse af forskningssamarbejder og fortrolighedsaftaler og hvorledes en krænkelsessag håndteres fra både patenthavers og sagsøgtes perspektiv.
 
Undervisere
Jacob Ørndrup, advokat og partner, Gorrissen Federspiel
Frederik Kromann Jespersen, advokat, Gorrissen Federspiel

 
 
 

Det er ikke muligt at tilmelde sig dette arrangement i øjeblikket

Kontakt

mp@medicoindustrien.dks billede
Morten Petersen
Uddannelseskonsulent
49184703