Persondatareglerne i praksis

På kurset vil vi kort gennemgå persondatareglerne – herunder de danske nationale særregler. Kursets primære fokus vil imidlertid være persondata i praksis, herunder dokumentation for overholdelse af persondatareglerne.

Formål og udbytte
Kurset har til formål at omsætte den persondataretlige teori til praksis. På dette heldagskursus vil vi kort gennemgå persondatareglerne – herunder de danske nationale særregler. Kursets primære fokus vil imidlertid være persondata i praksis, herunder dokumentation for overholdelse af persondatareglerne.
 
Indhold
Databeskyttelsesforordningen og den nye danske databeskyttelseslov trådte i kraft den 25. maj 2018. Reglerne stiller væsentlig større krav til virksomheder og offentliges overholdelse af persondatareglerne, herunder til virksomheder og offentliges dokumentation af compliance.
 
De nye regler vil på en række områder betyde, at medicovirksomheder skal ændre eller opgradere IT sikkerhed og platform samt aftaler om processer for håndtering af persondata, herunder i forbindelse med test af medicinsk udstyr, ligesom foranstaltninger for databeskyttelse og håndtering af de registreredes rettigheder skal opgraderes.
 
Du vil på kurset få et godt overblik over, hvordan du foretager og udarbejder bl.a.: 

  • Datastrømsanalyser
  • Fortegnelser over behandlingsaktiviteter
  • Privatlivspolitikker
  • Databehandleraftaler
  • Håndtering af de registreredes rettigheder
  • Slettepolitikker
  • Procedurer for håndtering af sikkerhedsbrud

Målgruppe
Henvender sig til praktikere, herunder administrativt personale, jurister, IT-medarbejdere og andre, der arbejder med persondata og compliance.
 
Underviser
 

Indtast et "Purchase order number" hvis din virksomhed forlanger det på fakturaen.

Kontakt

mp@medicoindustrien.dks billede
Morten Petersen
Uddannelseskonsulent
49184703