Medicoindustriens ordinære generalforsamling 2019

Medicoindustriens ordinære generalforsamling 2019

Program:
 
Del 1: Medicoindustriens ordinære generalforsamling 2019 – kun for medlemmer
 
Kl. 13.00-13.30   Ankomst og registrering
 
Kl. 13.30-15.00  Ordinær generalforsamling
 
1.                  Valg af dirigent
 
2.                 Formandens årsberetning
 
3.                 Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det foregående år

                    til godkendelse
 
4.                 Fremlæggelse af indeværende års budget til orientering
 
5.                 Fastsættelse af næste års kontingent
 
6.                 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fra foreningens

                    medlemskreds
 
7.                 Redegørelse fra Medicoindustriens Udredningspanel fra det

                    forgangne år
                    
8.                 Valg af formand og medlemmer til Medicoindustriens

                    Udredningspanel
 
9.                 Fastsættelse af næste års betaling til driften af Medicoindustriens

                    Udredningspanel samt maksimum for gebyrer og omkostninger
 
10.               Indkomne forslag
 
11.                Valg af revisor
 
12.                Eventuelt

 
Vedrørende pkt. 6: Interesserede medlemsrepræsentanter, som ønsker at stille op som kandidat til Medicoindustriens bestyrelse eller som suppleant til bestyrelsen, bedes anmelde deres kandidatur til sekretariatet senest d. 12. marts 2019. Vær opmærksom på, at man ikke kan stille op på dagen, og at generalforsamlingen forventes at beslutte, at valghandlingen for så vidt angår bestyrelsesmedlemmer og suppleanter afholdes i en valgrunde.
 
Vedrørende pkt. 10: Eventuelle forslag, der ønskes optaget på dagsordenen for generalforsamlingen, skal fremsendes til sekretariatet senest d. 12. marts 2019.
 

Kl. 14.30-15.00   Indlæg v/Sundhedsminister Ellen Trane Nørby

Kl. 15.00-15.30   Kaffepause

Del 2: Medicoindustriens åbne generalforsamling 2019 – åben for netværkspartnere

Kl. 15.30-16.00   Thomas Senderovitz, direktør Lægemiddelstyrelsen:

                          ”Status og udsyn 2019”

Kl. 16.00-16.30   Torben Mogensen, formand for Dansk Selskab for Medicinsk

                           Prioritering: ”Hvor trykker skoen i det danske sundheds-

                           væsen?”

Kl. 16.30-17.00    Dominic Schroeder, ambassadør, Den britiske ambassade i

                           Danmark: ”Brexit – Now what?”

Kl. 17.00-17.15      Afrunding

Kl. 17.15-17.45      Et glas vin og networking

Indtast et "Purchase order number" hvis din virksomhed forlanger det på fakturaen.

Kontakt

betty@medicoindustrien.dks billede
Betty Kayser
Administrationskonsulent
4918 4700