Medicoindustriens ordinære generalforsamling 2020

Program:
 
Kun for medlemmer

Ordinær generalforsamling 

1.  Valg af dirigent  
2.  Formandens årsberetning  
3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det foregående år til
     godkendelse
4.  Fremlæggelse af indeværende års budget til orientering
5.  Fastsættelse af næste års kontingent
6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fra foreningens
     medlemskreds
7.  Redegørelse fra Medicoindustriens Udredningspanel fra det forgangne år
8.  Valg af formand og medlemmer til Medicoindustriens Udredningspanel
9.  Fastsættelse af næste års betaling til driften af Medicoindustriens
     Udredningspanel samt maksimum for gebyrer og omkostninger
10. Indkomne forslag
11.  Valg af revisor
12. Eventuelt

Det er ikke muligt at tilmelde sig dette arrangement i øjeblikket

Kontakt

betty@medicoindustrien.dks billede
Betty Kayser
Administrationskonsulent
4918 4700