Dialog med ordregiver i udbud – hvor går grænsen?

Formålet med kurset er at sætte fokus på, hvilken dialog en leverandør eller potentiel leverandør kan have med ordregiver før, under og efter et udbud.

Formål og udbytte
Formålet med kurset er at sætte fokus på, hvilken dialog en leverandør eller potentiel leverandør kan have med ordregiver før, under og efter et udbud.
 
Indhold

1. Dialog før udbuddet

 • Udbudslovens regler om dialog før udbuddet
 • Risikoen for at blive inhabil
 • Praksis om dialog før udbuddet
 • Er det lovligt at sende udbudsmaterialet i høring
 • Gode råd og vink om dialog før udbuddet  

2. Dialog under udbuddet

 • Betingelserne for at anvende dialogbaserede udbudsformer (udbud med forhandling, konkurrencepræget dialog og innovationspartnerskab)
 • Hvilken dialog kan der være under dialogbaserede udbudsformer og hvordan tilrettelægges den?
 • Hvordan skal dialogen dokumenteres?
 • Hvad gælder med hensyn til dialog ved offentligt og begrænset udbud?
 • Hvad gælder om aktindsigt og ret til begrundelse  

3. Dialog efter udbuddet

 • Dialog med den valgte leverandør
 • Rammerne for ændringer af kontrakter – hvor går grænsen?
 • Brug af profylaksebekendtgørelser  

Målgruppe
Kurset henvender sig til personer, der arbejder med at lave tilbud i udbudsprocesser samt contract managers og key account managers, som har brug for at få kendskab til de fleksible udbudsformer og rammerne for dialog før, under og efter udbuddet, der findes i forbindelse med udbudsloven.
 
Underviser
Jesper Fabricius, Advokat og Partner, Accura Advokatpartnerselskab

Indtast et "Purchase order number" hvis din virksomhed forlanger det på fakturaen.

Kontakt

mp@medicoindustrien.dks billede
Morten Petersen
Uddannelseskonsulent
49184703