Regler om reklame, tilknytning og økonomiske fordele

Kurset tager udgangspunkt i de danske reklameregler for medicinsk udstyr og sætter fokus på reglerne for økonomiske fordele til de sundhedsfaglige personalegrupper.

Indhold og udbytte  
På kurset vil du høre Lægemiddelstyrelsen, som opdaterer om regler om gennemsigtighed omkring samarbejdet mellem læger, tandlæger, sygeplejersker og apotekere og øvrige sundhedsfaglige grupper og medicoindustrien. Du bliver klædt på til at kunne håndtere reglerne, og hvordan du skal agere som aktør på området fremover. 
 
Kurset tager udgangspunkt i de danske reklameregler for medicinsk udstyr og sætter fokus på reglerne for økonomiske fordele til de sundhedsfaglige personalegrupper. Kurset sætter også fokus på reglerne for tilknytning mellem medicoindustrien og visse sundhedsfaglige personalegrupper samt hvordan disse tilknytningsforhold skal indberettes.
 
Folketinget har vedtaget en lov, der medfører følgende pligter for virksomhederne:

  • Registrering af alle danske fabrikanter og autoriserede repræsentanter med produkter i klasse IIa, IIb og III samt tilsvarende vedr. aktive implantater.
  • Årlig indberetning til Lægemiddelstyrelsen af de sundhedsfaglige personer virksomheden har haft tilknyttet.
  • Løbende informere om reglerne, når der indgås aftale om tilknytning med en læge, tandlæge, apoteker eller sygeplejerske eller aftale om økonomisk støtte til en sundhedsperson 

De sundhedsfagliges pligter:

  • Indberette samarbejde med lægemiddel- og medicoindustrien.  Visse typer af tilknytning kræver tilladelse fra Sundhedsstyrelsen, mens andet alene skal anmeldes. Oplysninger om tilknytningen, inkl. kumulerede beløb, bliver offentliggjort på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

De tilknytningsforhold, der er omfattet af lovgivningen, og som de sundhedsfaglige skal indberette er følgende:

  • Samarbejde om uddannelse og forskning
  • Aktiebesiddelse og tillidsposter i medicovirksomheder
  • Samarbejde i øvrigt, f.eks. konsulentbistand, deltagelse i advisory boards, redaktionelt arbejde
  • Modtagelse af økonomiske fordele i forbindelse med faglige aktiviteter i udlandet    

Målgruppe
Kurset henvender sig til medarbejdere i medicobranchen, apoteker, hospitalsledelse samt sundhedsfaglige personalegrupper på hospitaler mm. Målgruppen for kurset er også medarbejdere, der beskæftiger sig med udformning af reklamer eller udarbejdelse af dokumentation til brug for reklamering på det danske marked.
 
Undervisere 
Trine Lodberg Asmussen, Fuldmægtig, Cand.jur, Lægemiddelstyrelsen
Christina Koefoed,  Fuldmægtig, Cand.jur, Lægemiddelstyrelsen
Christian Vinding Thomsen, Partner, BKH Law
Lene Laursen, Vicedirektør, Medicoindustrien

"En god, overordnet gennemgang af reglerne"

"Vi kom godt rundt om emnerne. Underviserne var godt inde i stoffet. Der var god tid til spørgsmål og diskussion. Emner var super relevante"

"Gode undervisere, tilstrækkelig tid til ordentlig gennemgang og velvalgte emner"

"God gennemgang af teori og fine praktiske eksempler"

"Grundigt og meget tid til spørgsmål"

Deltagere, forår 2019
 

Det er ikke muligt at tilmelde sig dette arrangement i øjeblikket

Kontakt

mp@medicoindustrien.dks billede
Morten Petersen
Uddannelseskonsulent
49184703