Sundhedssystemets opbygning & Market Access

Du lærer, hvordan man får medicinsk udstyr ud på det danske marked og ind i det danske sundhedsvæsen

Formål og udbytte
På kurset lærer du, hvordan man får medicinsk udstyr ud på det danske marked og ind i det danske sundhedsvæsen. Du lærer, hvordan sundhedsområdet er organiseret og finansieret samt om de økonomiaftaler der danner rammen for indkøb af medicinsk udstyr. På kurset får du en grundig forståelse for de mange forskellige aktører på området og, hvilke aktører du med fordel har mulighed for at påvirke.
 
Du får kendskab til sundhedsøkonomiske modeller, beregninger og design af studier. Kurset sætter fokus på implementering og brug af relevant evidens i Market Access arbejdet og på hvordan produkterne prisfastsættes.
 
Indhold
På kurset vil du høre om: 

 • Organisering og finansiering af sundhedsområdet: Hvordan får man medicinsk udstyr ind i sundhedsvæsenet
 • De økonomiske og administrative rammer for indkøb af medicinsk udstyr: Regionerne, RFI og amgros samt kommunerne og SKI – med økonomiaftalerne som rammen
 • Det nære sundhedsvæsen: Kommuner og regioner – incitamenter og styring
 • Hjælpemidler, behandlingsredskaber, kapitalvarer og forbrugsvarer: Forskellige Market Access landskaber
 • Government Affairs som Market Access strategi: Fra Christiansborg til kliniske retningslinjer
 • Aktørerne på området: Klinikere, patientforeninger, embedsmænd, erhvervsorganisationer, konkurrenter og kunder
 • Værdibaseret sundhed: Værdibaserede indkøb og rejsen fra sundhedsøkonomi til salg
 • Basal sundhedsøkonomi: Modeller, design af studier, beregninger og data
 • Indsamling af klinisk data og omkostningsdata: DRG og microcosting
 • Kobling af kliniske studier, post market surveillance og sundhedsøkonomiske studier
 • Implementering og brug af evidence i Market Access arbejdet
 • Hvordan prissættes produkterne herunder værdibaseret prissætning?
 • Introduktion til MTV og HTA

Målgruppe
Kurset henvender sig til personer, der arbejder med forskellige aspekter inden for Market Access i medicobranchen. Kurset er relevant for dig som arbejder i følgende funktioner; salg, markedsføring, sundhedsøkonomi, reimbursement, pricing mv.
 
Niveauet for kurset er generelt på introduktionsniveau.
 
Undervisere
Thomas Bruun Kolby, Konsulent, Carve Consulting
Anders Mærkedahl, Partner, Nordic HTA

"Gode undervisere, der brænder for det de skal videreformidle"

"Hvad var godt: Overblikket, fordybelse, læring, undervisere, materialet"

"Super fint overblik - virkelig meget stof når man ikke er inde i det"

"Klart og godt forberedt"

"Supergode oplægsholdere"

"Hvad var godt: Faktisk alt!"

Deltagere, Efterår, 2021

Det er ikke muligt at tilmelde sig dette arrangement i øjeblikket

Kontakt

mp@medicoindustrien.dks billede
Morten Petersen
Uddannelseskonsulent
49184703