Persondatareglerne i medicovirksomheder - nye afgørelser og praktiske spørgsmål

Efter kurset vil du have et godt udgangspunkt for at vurdere problemstillinger på området for brug af sundhedsdata til forskning og statistik og i kliniske afprøvninger i samspil med GDPR, herunder de videregivelser af personoplysninger, der er nødvendige i forbindelse med kvalitetssikring og forskningsprojekter både før, under og efter projektets afslutning
 

Formål og udbytte
På kurset gennemgås de vigtigste regler i GDPR, så du får et hurtigt overblik over de grundlæggende krav til databeskyttelse. Kurset tager udgangspunkt i seneste praksis og vejledninger fra Datatilsynet m.v., og hvordan reglerne håndteres konkret i hverdagen. Kursets emner er valgt ud fra, hvad der erfaringsmæssigt har vist sig at udgøre særlige udfordringer hos virksomheder. Der vil være et særligt fokus på forhold, der har relevans for medicovirksomheder.
 
Efter kurset vil du have et godt udgangspunkt for at vurdere problemstillinger på området for brug af sundhedsdata til forskning og statistik og i kliniske afprøvninger i samspil med GDPR, herunder de videregivelser af personoplysninger, der er nødvendige i forbindelse med kvalitetssikring og forskningsprojekter både før, under og efter projektets afslutning.
 
På kurset får du bl.a. indsigt i:

 • Hvordan en risikobaseret tankegang kan hjælpe med at prioritere jeres arbejde med databeskyttelse – det sænker risikoen og gør det muligt samtidig at nedprioritere compliancearbejde, som ikke giver et tilstrækkeligt udbytte i forhold til beskyttelsen af patienter, forsøgspersoner, medarbejdere m.v.
 • Hvor risikoen er størst i forhold til Datatilsynets tilsyn på nuværende tidspunkt
 • Hvad er bødeniveauet på nuværende tidspunkt

Indhold
Kurset sætter fokus på følgende områder:

 • Intro til de vigtigste regler i GDPR
 • En risikobaseret tilgang – hvorfor er risikovurdering afgørende for medicovirksomheder?
 • Datatilsynets fokusområder for tilsyn – hvad prioriterer Datatilsynet?
 • Seneste praksis fra Datatilsynet – hvad kan vi lære af det?
 • Bøder fra Datatilsynet og domstolene – hvor stor er risikoen?
 • Cookies, markedsdata og sundhedsdata – hvad kan vi gøre for at mindske risikoen?
 • Relevante overvejelser i forbindelse med kliniske afprøvninger og efterfølgende brug af data
 • Nemmere adgang til registerdata – personoplysninger i forbindelse med forskning og statistik
 • Datatilsynets kontrol af databehandlere – kravene i tilknytning til rollen som dataansvarlig
 • Hvad er risikoen for recalls som følge af sikkerhedsbrud i Danmark?
 • Hvad kan I gøre for at beskytte jeres virksomhed – hvilke sikkerhedsforanstaltninger giver størst udbytte?
 • Datatilsynets tilsyn og inspektioner – hvad ved vi?

Målgruppe
Kurset henvender sig til alle, der har ansvar for håndtering af personoplysninger. Det er ikke en forudsætning, at du har detaljeret kendskab til reglerne. Diskussionen tager afsæt i en kort indflyvning til reglerne om håndtering af personoplysninger med det formål at stille skarpt på at aktuelle praktiske udfordringer for aktører i medicobranchen.
 
Underviser
Egil Husum, Advokat og Managing Associate, Bech-Bruun
 
 

Indtast et "Purchase order number" hvis din virksomhed forlanger det på fakturaen.