Sundhedsvæsenets digitale parathed

Vi er i Danmark langt fremme med at udvikle og anvende digitale løsninger. Da vi samtidig har nogle af verdens bedste sundhedsdata, står danske medicovirksomheder i en god position i forhold til at bringe sundhedsvæsenet tættere på borgerne ved at understøtte behandling og en sundere befolkning gennem digitale løsninger og ny teknologi.

Som leverandør af medicinsk udstyr til sundhedssektoren, er det vigtigt at forstå hvilke barrierer og incitamenter, der har indflydelse på sektorens anvendelse af digitale løsninger. Hensigten med seminaret er derfor at forsøge at afdække sundhedsvæsenets digitale parathed, så du som leverandør eller samarbejdspartner opnår en bedre forståelse for, hvordan sektoren tænker, og hvad der kan drive den fortsatte udvikling.

Målgruppe
Seminaret retter sig mod medarbejdere hos leverandører af medicinsk udstyr til sundhedssektoren, der har digitale sundhedsløsninger i deres produktportefølje, og derfor et behov for at danne sig et billede af, hvordan disse løsninger bedst kan finde vej ind i sundhedssektoren.
 
Oplægsholdere
Professor Jakob Kjellberg, VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Centerchef Lilse Svanholm, Center for Sundhedsinnovation, Danske Regioner
Digitaliseringschef Rikke Saltoft Andersen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune
Chefkonsulent Geert Amstrup, Lægeforeningen
Chefsygeplejerske, Ph.D. Mette Maria Skjøth, Odense Universitets Hospital
Sektionschef Sam Kondo Steffensen, Ph.D. & MBA, CAMES Rigshospitalet

Program
 
Kl. 09.00-09.30  Registrering og kaffe
 
Kl. 09.30-09.35  Velkomst ved dirigent,
                           Direktør Peter Huntley, Medicoindustrien
 
Kl. 09.35-10.35   Keynote. Styrkelse af digitale kompetencer hos
                           sundhedspersoner
  
                           Professor Jakob Kjellberg orienterer om konklusionerne fra
                           VIVE analyserapport  vedr. styrkelse af digitale kompetencer
                           inden for data-drevne teknologier til brug for automatisering,
                           prædiktion og beslutningsstøtte hos sundhedspersoner

 
Kl. 10.35-11.00    Kaffepause
 
Kl. 11.00-11.30     Barrierer for at drive fælles digitalisering på tværs af
                           de fem regioner
  

                           Centerchef Lilse Svanholm orienterer med baggrund i
                           Danske Regioners digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”
                           om udfordringer og barrierer for at drive mere fælles
                           digitalisering på tværs af de fem regioner.

Kl. 11.30-12.00    Digitale løsninger på sundheds- og omsorgsområdet i
                           Københavns Kommune
  
                           Sundheds- og omsorgsområdet i Københavns Kommune er
                           kendetegnet ved mange store og komplekse IT- systemer.
                           Digitaliseringschef Rikke Saltoft Andersen orienterer om nye
                           digitale løsninger til medarbejdere og borgere i landets
                           største kommune.

 
Kl. 12.00-12.30    Let frokost
 
Kl. 12.30-12.45    Brug lægers arbejdskraft bedre
                           Effektive digitale sundhedsydelser skal bredes ud til hele
                           sundhedsvæsenet. Chefkonsulent Geert Amstrup orienterer
                           om Lægeforeningens forslag til bedre anvendelse af
                           digitalisering.

 
Kl. 12.45-13.00    Udvikling og brug af robotter og digitalisering på
                           sundhedsområdet.

                           Odense er en pionerby når det drejer sig om udvikling og
                           brug af robotter og digitalisering på sundhedsområdet.
                           Chefsygeplejerske Mette Maria Skjøth giver sit bud på

                           sundhedsvæsenets digitale parathed, og hvad der kan drive
                           den fortsatte udvikling

 
Kl. 13.00-13.15    Ledelsesmæssige udfordringer ved digitalisering af
                          sundhedssektoren

                          Chef for CAMES Rigshospitalet, Sam Kondo Steffensen, giver
                          sit bud på de ledelsesmæssige udfordringer ved digitalisering
                          af sundhedssektoren

 
Kl. 13.15-13.55    Paneldebat – Hvad driver den fortsatte digitale udvikling i
                          sundhedssektoren?

                          Afsluttende debat mellem Lægeforeningen, OUH og
                          CAMES      
 
Kl. 13.55-14.00   Afrunding ved dirigent
 

Indtast et "Purchase order number" hvis din virksomhed forlanger det på fakturaen.

Kontakt

betty@medicoindustrien.dks billede
Betty Kayser
Administrationskonsulent
4918 4700