Personlig beskyttelse for teknikere - afbrydelse af smitteveje

Hygiejnekursus bestående af 2 dele: Generel hygiejne & Strålehygiejne

Målgruppe
Kurset henvender sig til serviceteknikere, røntgenteknikere og andet teknisk personale, der har ansvar for installation, vedligeholdelse og reparation af medicinsk udstyr.
  
Indhold
Mikrobiologi

 • Bakterier og virus
 • Infektioner
 • Hudflora

 
Sygehusinfektioner

 • Blodoverført smitte
 • Smittekilder, smitteveje og forebyggelse
 • Procedure og anmeldelser af stikskader

 
Håndhygiejne

 • Håndvask/desinfektion/handsker
 • Praktisk øvelse med glitterbug

 
Beklædning og adfærd

 • Beklædning og etikette i forhold til sygehusets ’zoner’

 
Faremærker

 • Fysiske og kemiske faresymboler

 
Strålehygiejne

 • Ioniserende stråling og dosimetri
 • Strålebeskyttelse

Udbytte
Deltagerne opnår viden om smittekilder, smitterisici samt metoder til, hvordan de kan undgå at blive smittet og afbryde smitteveje. 
 
Desuden får deltagerne viden om faremærker, personlig beskyttelse og adfærd på sygehuset samt strålebeskyttelse.
 
Kursusform
Undervisningen vil veksle mellem teori og praktiske eksempler og øvelser.
 

 

Det er ikke muligt at tilmelde sig dette arrangement i øjeblikket

Kontakt

mp@medicoindustrien.dks billede
Morten Petersen
Uddannelseskonsulent
49184703