Ændringer af udbudsloven - hvad betyder det for tilbudsafgivelsen i næste udbud?

Kurset fokuserer på de væsentligste regelændringer i udbudsloven som trådte i kraft 1. juli 2022 og betydningen heraf i praksis

Formål og udbytte
Den 1. juli 2022 trådte nye udbudsregler i kraft. Hvilke ændringer skal du som tilbudsgiver være opmærksom på, når du afgiver tilbud i næste udbud? Dette kursus har til formål at give dig et overblik over de væsentligste ændringer i udbudsloven, der trådte i kraft den 1. juli 2022 (visse dele dog først den 1. januar 2023). 
 
Kurset vil efter en kort introduktion til arbejdet med revision af udbudsloven og baggrunden for ændringerne fokusere nærmere på de væsentligste regelændringer og betydningen heraf i praksis.
 
Indhold
Kurset vil bl.a. gennemgå de nye bestemmelser om, at leverandører i visse udbud skal anvende personer under oplæring og om udelukkelse af virksomheder fra udbudsprocessen samt de nye regler for aktindsigt i udbudsdokumenter. Kurset vil også komme ind på de regler, der tilsigter at gøre udbudsreglerne mere fleksible, bl.a. hvad angår valg af udbudsprocedurer og ændringer undervejs i udbudsprocessen.
 
Kurset vil også behandle Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye vejledning om grønne indkøb og give et indblik i aktuelle udbudsretlige tendenser.  
 
Målgruppe
Alle, der arbejder med salg af medicinsk udstyr til det offentlige.
 
Underviser
Jesper Fabricius, Advokat og Partner, Accura Advokatpartnerselskab

 

Indtast et "Purchase order number" hvis din virksomhed forlanger det på fakturaen.

Kontakt

mp@medicoindustrien.dks billede
Morten Petersen
Uddannelseskonsulent
49184703