Introduktion til medicobranchen

Kurset henvender sig bredt til medarbejdere i medicoindustrien, der har brug for indsigt i branchen og en forståelse for de metoder, relationer og lovkrav, der er essentielle for branchen. Kurset er specielt velegnet til at skabe overblik over branchen for nye medarbejdere.

Målgruppe
Kurset henvender sig bredt til medarbejdere i medicoindustrien, der har brug for indsigt i branchen og en forståelse for de metoder, relationer og lovkrav, der er essentielle for branchen. Kurset er specielt velegnet til at skabe overblik over branchen for nye medarbejdere.
  
Indhold 
Kurset indledes med en generel introduktion til branchen og dens organisationer. Herefter vil kurset være opbygget med udgangspunkt i patienten, udvikling og produktion samt salg af medicinsk udstyr.
 
Patienten

  • Deltagerne bliver introduceret til anatomi og fysiologi. Derefter gives et indblik i, hvordan man gennemfører markedsanalyser og derved opnår viden om og forståelse for patientens behov.

 
Udvikling og produktion 

  • Der bliver givet en oversigt over EU's godkendelsesregler for medicinsk udstyr samt  kvalitetsstyring, og hvorfor det er nødvendigt i så høj grad at dokumentere og registrere. Problemstillinger ved udvikling af medicinsk udstyr belyses ved at give deltagerne indblik i risikoanalyse, biosikkerhed og materialevalg ved hjælp af praktiske eksempler. 

 
Der vil blive gennemgået forskellige problemstillinger i forbindelse med produktion af medicinsk udstyr, herunder miljøstyring og miljølovgivning. Krav til hygiejne hos såvel personale som lokaler og udstyr, og præsentation af sterilisationsprocesser vil indgå i programmet.
 
Hvordan gennemføres kliniske afprøvninger, når medicinsk udstyr skal afprøves på patienter? Der bliver fortalt om det danske sundhedssystem, og hvordan det er opbygget. Kurset afsluttes med et overblik over de regler, der gælder for salg og markedsføring af medicinsk udstyr i Danmark, herunder også en introduktion til EU´s udbudsregler og købe- og aftaleloven.
 
Undervisere
Undervisningen varetages af en række fagfolk fra branchen, der hver især giver indlæg om deres faglige område.
 

"Rigtig godt kursus der giver en god og bred introduktion til en bred vifte af elementer med relevans fra medicoindustrien. Giver god helhedsforståelse for selv erfarne folk"

"Gode og engagerede indlægsholdere. Godt med de indlægsholdere der lavede noget interaktion gennem f.eks. cases, diskussioner etc. Godt med løbende dialog/spørgsmål gennem oplæg"

"Generelt godt sammensat program og gode undervisere. Fungerer fint som "intro" til industrien"

"Det var generelt fedt at få en introduktion til alle emner, selvom det ikke er alle områder jeg beskæftiger mig med til dagligt"

"Kurset følger et produkts fulde livscyklus fra idé til salg til reklamation. Det fungerer godt, når underviseren inddrager kursusdeltagerne"

"Kurset giver et rigtig godt overblik som kan anvendes af alle enten som en intro eller som overbliksskabende. Vil anvende kurset bredere i vores organisation"

Deltagere, forår 2023

Det er ikke muligt at tilmelde sig dette arrangement i øjeblikket

Kontakt

mp@medicoindustrien.dks billede
Morten Petersen
Uddannelseskonsulent
49184703