Bæredygtig produktudvikling af medicinsk udstyr – fra kemikalieudvælgelse til ISO-standarder

Savner du indblik i grøn omstilling af produktudvikling og produktion af medicinsk udstyr i praksis?

Medicobranchen bliver kun mere reguleret. Sideløbende med implementering af MDR og IVDR stiller EU løbende flere bæredygtighedskrav til producenter af medicinsk udstyr. Grøn omstilling er kommet for at blive, og det kan være vanskeligt at skelne mellem tværsektorielle tiltag som EU Green Deal og sektorspecifikke produktreguleringer.

Medicoindustrien inviterer til seminar, hvor bæredygtig kemikalieudvikling- og brug samt grønne ISO-standarder afdækkes. Dagen indledes ved MedTech Europes bæredygtighedschef, Sigrid linher, der giver en overordnet status på eksisterende og kommende EU-lovgivning på særligt på kemikaliområdet. Efterfølgende holder DHI’s mananger for kemikalieudvikling og miljøpåvirkning et oplæg om bæredygtige kemikalier og grønne alternativer målrettet producenter af medicinsk udstyr. Endelig giver formanden for Medicoindustriens netværksgruppe for bæredygtighed & design og bæredygtighedsingeniør i Ambu, Nicklas Christian Funk, indblik i sit arbejde som projektleder for afdækning af eksisterende grønne standarder i regi af International Organizaton for Standardization (ISO).

Målgruppe 
Seminaret henvender sig til producenter og specialister inden for materialelære og produktudvikling, der beskæftiger sig med grøn omstilling af den tidlige designfase. 

Program
Kl. 8.30-9.00   Registrering og morgenmad
 
Kl. 9.00-9.05   Velkomst v/Medicoindustriens politiske konsulent Maria Larsen
 
Kl. 9.05-10.00  ”State of the Union” in European medtech industry (in English)

 • Trends in future EU-legislation for MDs and IVDs
 • Incorporation of sustainable requirements aside from MDR and IVDR
 • Balance between patient security, market access and environmental hazards
 • Q&A

Presented by director for sustainability and environment in MedTech Europe Sigrid Linher
 
Kl. 10.00-10.15   Kaffepause
 
Kl. 10.15-11.15    Bæredygtige kemikalier

 • Bæredygtige kemikalier (EU Kommissionens strategi)
 • Safe and sustainability-by-design (CEFIC)
 • Cirkulær kemi (case)
 • Spørgsmål og kommentarer

Præsenteres af Manager for kemikalieregulering og miljøpåvirkning i DHI, Jens Tørsløv
 
Kl. 11.15-11.25   Kort stræk-ben-pause
 
Kl. 11.25-12.40  Hvilke standarder eksisterer der inden for bæredygtighed, når
                        man taler medicinsk udstyr?

 • Indblik i projektet for kortlægning af grønne ISO-standarder til brug i medicinsk udstyr
 • Grønne anprisninger sat i internationale kasser – intro til bæredygtige ISO-standarder
 • Gennemgang af case om brug og dokumentation af bioplast

Præsenteres af bæredygtighedsingeniør i Ambu, Nicklas Christian Funk
 
Kl. 12.40   Tak for i dag og gå-hjem-sandwich
 
Indlægsholdere
Sigrid Linher, chef for bæredygtighed og miljø i MedTech Europe (in English)
Jens Tørsløv, Manager for kemikalieregulering og miljøpåvirkning i DHI
Nicklas Christian Funk, ingeniør inden for bæredygtighed i Ambu, formand for
Medicoindustriens netværksgruppe for bæredygtighed & design, projektleder
for kortlægning af eksisterende standarder (ISO 210) for cirkulær økonomi og
grøn omstilling inden for medtech

 
Indtast et "Purchase order number" hvis din virksomhed forlanger det på fakturaen.

Kontakt

betty@medicoindustrien.dks billede
Betty Kayser
Administrationskonsulent
4918 4700