Regler om reklame, tilknytning og økonomiske fordele

Kurset tager udgangspunkt i de danske reklameregler for medicinsk udstyr og sætter fokus på reglerne for økonomiske fordele til de sundhedsfaglige personalegrupper

Indhold og udbytte  
På kurset vil du høre Lægemiddelstyrelsen, som opdaterer om reklameregler og reglerne om gennemsigtighed omkring samarbejdet mellem læger, tandlæger, sygeplejersker og apotekere og øvrige sundhedsfaglige grupper og medicoindustrien. Blandt andet indgår de nye justeringer af reglerne, som netop er trådt i kraft 26. maj 2021 i forbindelse med overgangen til MDR. Du bliver klædt på til at kunne håndtere reglerne, og hvordan du skal agere som aktør på området fremover. 
 
Kurset tager udgangspunkt i de danske reklameregler for medicinsk udstyr og sætter fokus på reglerne for økonomiske fordele til de sundhedsfaglige personalegrupper. Kurset sætter også fokus på reglerne for tilknytning mellem medicoindustrien og visse sundhedsfaglige personalegrupper samt hvordan disse tilknytningsforhold skal indberettes.
 
Folketinget har vedtaget en lov, der medfører følgende pligter for virksomhederne:

  • Registrering af alle danske fabrikanter og autoriserede repræsentanter med produkter i klasse IIa, IIb og III samt tilsvarende vedr. aktive implantater.
  • Årlig indberetning til Lægemiddelstyrelsen af de sundhedsfaglige personer virksomheden har haft tilknyttet.
  • Løbende informere om reglerne, når der indgås aftale om tilknytning med en læge, tandlæge, apoteker eller sygeplejerske eller aftale om økonomisk støtte til en sundhedsperson 

De sundhedsfagliges pligter:

  • Indberette samarbejde med lægemiddel- og medicoindustrien.  Visse typer af tilknytning kræver tilladelse fra Sundhedsstyrelsen, mens andet alene skal anmeldes. Oplysninger om tilknytningen, inkl. kumulerede beløb, bliver offentliggjort på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

De tilknytningsforhold, der er omfattet af lovgivningen, og som de sundhedsfaglige skal indberette er følgende:

  • Samarbejde om uddannelse og forskning
  • Aktiebesiddelse og tillidsposter i medicovirksomheder
  • Samarbejde i øvrigt, f.eks. konsulentbistand, deltagelse i advisory boards, redaktionelt arbejde
  • Modtagelse af økonomiske fordele i forbindelse med faglige aktiviteter i udlandet    

Målgruppe
Kurset henvender sig til medarbejdere i medicobranchen, apoteker, hospitalsledelse samt sundhedsfaglige personalegrupper på hospitaler mm. Målgruppen for kurset er også medarbejdere, der beskæftiger sig med udformning af reklamer eller udarbejdelse af dokumentation til brug for reklamering på det danske marked.
 
Undervisere 
Christina Koefoed, Specialkonsulent, Cand. jur., Lægemiddelstyrelsen
Trine Lodberg Asmussen, Fuldmægtig, Cand.jur., Lægemiddelstyrelsen
Christian Vinding Thomsen, Partner, Advokat, Loeven Advokatpartnerselskab
Lene Laursen, Vicedirektør, Medicoindustrien

"Det var spændende at høre om lovgivningen direkte fra kilden - lægemiddelstyrelsen. Generelt godt og informativt indhold, og dejligt med mulighed for at stille spørgsmål"

"Det var en grundig gennemgang med cases - det virker godt for mig"

"Vi kunne have en dialog med oplægsholderen - således at man kunne knytte et virkeligt eksempel på det underviste"

"Nogle kompetente undervisere"

"Formår at det gøre det relevant og vedkommende og indarbejder eksempler fra vores hverdag som er direkte overførbare"  

Deltagere, forår 2021
 

Det er ikke muligt at tilmelde sig dette arrangement i øjeblikket

Kontakt

mp@medicoindustrien.dks billede
Morten Petersen
Uddannelseskonsulent
49184703