Brugervejledninger til medicinsk udstyr

Kursets overordnede formål er at give dig praktiske redskaber til at udarbejde robuste brugervejledninger, som lever op til de gængse lovkrav omkring indhold, samtidig med at de er letforståelige og minimerer risiko for brugerfejl.

Formål og udbytte
Kursets overordnede formål er at give dig praktiske redskaber til at udarbejde robuste brugervejledninger, som lever op til de gængse lovkrav omkring indhold, samtidig med at de er letforståelige og minimerer risiko for brugerfejl.
 
På kurset vil du få en metodisk introduktion til, hvordan du kan finde, udarbejde og implementere de krav, som lovgivning og interessenter typisk sætter til indhold i brugsvejledninger relateret til medicinsk udstyr.
 
Du vil også blive introduceret til Human Factors arbejdsredskaber og viden, som vil kunne sætte dig i stand til at identificere og optimere på de design elementer (tekst, billeder og komposition/opsætning) i brugsvejledningerne, som kan forårsage usikkerhed og fejlsituationer i anvendelsesøjeblikket.

Indhold
Første dag vil du blive introduceret til en udviklingsproces model og få en forståelse for, hvordan du identificerer og implementerer regulatoriske og forretningsdrevne krav til din brugervejledning samt blive introduceret til Human Factors arbejdsredskaberne.  

Anden dag vil du igennem workshops få praktisk erfaring med at anvende Human Factor arbejdsredskaberne på dine brugervejledninger. Vi går analytisk og metodisk til værks og hjælper dig med at analysere muligheder og begrænsninger i udformningen af dine brugervejledninger.
 
Målgruppe
Kurset henvender sig til projektledere, designere, grafikere og udviklere, der arbejder med at producere trykte brugervejledninger samt ildsjæle med ønsket om eller ansvaret for at drive udviklingen af et brugervejledningsprojekt.
 
Undervisere
Rune Nørager, Sr. Human Factors Specialist, Ph.d., Designpsykologi

"Undervisere med meget praktisk erfaring"

"Det gav et andet perspektiv på brugervejledninger"

"Godt med gennemgang af guidelines og workshops med eksempler"

Deltagere, forår 2021

Indtast et "Purchase order number" hvis din virksomhed forlanger det på fakturaen.

Kontakt

mp@medicoindustrien.dks billede
Morten Petersen
Uddannelseskonsulent
49184703