Netværk

Arbejdet i Medicoindustriens ekspertgrupper sikrer indflydelse på foreningens politikker og fokusområder og giver samtidig unikke og værdifulde netværksmuligheder på tværs af branchen.

Ekspertgrupper

  • Drøfter faglige spørgsmål
  • Sikrer relevant videndeling
  • Medvirker til faglig opdatering
  • Faglig rådgivning til policyudvalg
  • Faglig rådgivning til sekretariat

Ekspertgrupperne er åbne for alle medarbejdere i medlemsvirksomhederne med en ekspertviden eller en arbejdsmæssig interesse til gruppens arbejdsområde. Det er gratis at deltage i en ekspertgruppe.

Policyudvalg

Medicoindustriens Policyudvalg samler, bearbejder og prioriterer de politiske mærkesager, som udspringer af arbejdet i Ekspertgrupperne.

Policyudvalget fremlægger forslag til en samlet politik overfor Medicoindustriens bestyrelse.

Policyudvalget er bredt sammensat blandt alle medlemstyper og med repræsentation af de hovedaktiviteter i virksomhederne, som dækkes af Medicoindustren.

Udvalget mødes efter behov og modtager løbende information om alle politiske initiativer, som sekretariatet planlægger eller konkret gennemfører.

Kontakt

betty@medicoindustrien.dks billede
Betty Kayser
Administrationskonsulent
4918 4700
Navn

Mød andre der arbejder med cybersikkerhed og GDPR, herunder brugernes/patienternes sikkerhed indenfor persondatasikkerhed.

Gruppen arbejder med den praktiske del af implementeringen af krav i MDR til labelling og IFU

Arbejdsgruppen fokuserer på den praktiske gennemførelse af usability-tests.

Erfaringsudveksling omkring biokompabilitet og karakterisering af materialer, lovgivning og standardisering samt biomaterialer og toksiske grænseværdier

Erfaringsudveksling af MedTech Europes retningslinjer for samarbejdet mellem industrien og de sundhedsfaglige personale grupper, dansk lovgivning, regioner og kommuners initiativer mht. sponsorater

Designværktøjer i medicobranchen, herunder design med udgangspunkt i cases, arbejdsprocessen med design i medicobranchen og helhedsbetragtninger af designprocessen

Erfaringsudveksling vedrørende de danske tilknytnings- og reklameregler, udbudsregler og servicelovens bestemmelser om diabeteshjælpemidler

Erfaringsudveksling om miljøkrav, labeling, sporing, end-user perspektiv, nationale og globale udfordringer, transportstudier og procesteknologi ved emballering

Udbudslovgivning og praksis på principielt niveau, dialog med regioner og kommunale fællesindkøb, sponsorater og etiske retningslinjer

Erfaringsudveksling og videndeling om de nye regulatoriske forhold defineret i IVDR

Erfaringsudveksling om udbudsloven og praksis på principielt niveau samt dialog med regionerne, både indkøb og særligt medicoteknik

Fokus på krav til kliniske afprøvninger i MDR og på relevante standarder, erfaringsudveksling omkring klinisk evaluering, usability og audits samt håndtering af uønskede hændelser i kliniske afprøvninger

Udfordringer relateret til kommunikation samt hvordan branchens samlede værdi kan kommunikeres

Netværkssamarbejde og kortlægning af kompetencer mellem konsulenthuse. Erfaringsudveksling om dokumentationsudfordringer i medicobranchen samt produktudviklingens trin og evidens.

Erfaringsudveksling om regulatoriske krav, standarder og guidelines fra EU og FDA. Indenfor kvalitetsstyring og audits.

Erfaringsudveksling omkring software i devices og produktionsudstyr, implementering af standardiserede krav og dokumenthåndtering samt software livscyklusprocesser

Erfaringsudveksling om krav til markedsovervågning af medicoprodukter, globale standarder, MEDDEV'er og øvrige guidelines samt håndtering af indberetninger

Erfaringsudveksling om godkendelse af medicinsk udstyr, særligt fokus på MDR indenfor EU

Erfaringsudveksling om godkendelse af medicinsk udstyr, særligt fokus på FDA og anden relevant lovgivning udenfor EU

Analyse af MDR samt relevante standarder for Risk Management og udviklingen i USA med AAMI-standarderne. Erfaringsudveksling om risk og usability-test

Erfaringsudveksling vedr. bl.a. OOS i stabilitets studier, opbevaring af produkter, test af produkt præstation, produkt stabilitet for holdbarhed ift. materiale valg og ændringer heraf, standarder og guidelines for stabilitet af medicinsk udstyr

Erfaringsudveksling blandt direktører for medtech startups om forretningsudvikling og kortlægning af barrierer i rammevilkårene for opstartsvirksomheder

Erfaringsudveksling omkring metoder til sterilisation, sterilisationsprocesser, moist heat, EO, stråling, biobelastning samt EU og globale standarder. Derudover drøftes renrumsklassificering og monitorering, mikrobiologiske testmetoder samt EU og globale standarder for renrum, hygiejne, vandbehandling, endotoxiner og mikroflora

Rammevilkår for sundhedsøkonomiske prioriteringer med fokus på totaløkonomi ved indkøb og udbud og fremme af bedre vilkår for innovationssamarbejder på medicoområdet

Krav til UDI i henholdsvis FDA og fra EU. Gruppen har en relativ praktisk tilgang til UDI og består både af personer med IT, logistik, og regulatorisk baggrund