Ny ekspertgruppe for sundhedsdata i Medicoindustrien

Medicoindustriens nuværende ekspertgruppe for digitalisering ændres, og bliver ny ekspertgruppe for sundhedsdata

Medicoindustriens ekspertgruppe for digitalisering vil inden længe blive nedlagt, hvorefter at den nye ekspertgruppe for sundhedsdata dannes. Dette vil ske på det første møde i ekspertgruppen for sundhedsdata torsdag d. 7. december 10.00-12.00.

 

Årsagen til, at ekspertgruppen for digitalisering nedlægges, er at gruppens formål har været meget bredt, og inkluderet mange forskellige aspekter af digitalisering. Fremover er idéen at få indsnævret formålet, så gruppen kommer til at arbejde med en mere konkret dagsorden inden for digitalisering, nemlig sundhedsdata. 
 

En bred vifte af ekspertgrupper på digitaliseringsområdet

I dag finde to eksisterende ekspertgrupper i Medicoindustrien, der særligt hører under digitaliseringsdagsordenen. Den ene er Task force for AI, som specifikt kigger på EU's kommende AI Act og har særligt fokus på dets samspil med MDR. Den anden er Ekspertgruppen for medical device software. Denne gruppe er mere teknisk funderet og arbejder med software i devices samt stand alone software, herunder en række standarder, validering, cybersikkerhed og cloud computing. Eftersom grupperne har åbenlyse snitflader, holdes der en til to årlige fællesmødes, hvor det respektive arbejde i grupperne drøftes og opdateres på.  

Desuden er der i Medicoindustrien for nyligt nedsat en Taskforce for hjemmebehandling & hjælpemidler, der har til formål at udarbejde et indspil til Sundhedsstrukturkommissionen om, hvordan medicinsk udstyr og teknologi kan være en del af løsningen i hjemmebehandling og det nære sundhedsvæsen for at fremtidssikre sundhedssektoren. Her har digitalisering dermed en nøglerolle i forhold til at aflaste et presset sundhedssystem bl.a. ved at indføre mere hjemmebehandling, der benytter digitale løsninger og innovative teknologier. 

Desuden er der i Medicoindustrien for nyligt nedsat en Taskforce for hjemmebehandling & hjælpemidler, der har til formål at udarbejde et indspil til Sundhedsstrukturkommissionen om, hvordan medicinsk udstyr og teknologi kan være en del af løsningen i hjemmebehandling og det nære sundhedsvæsen for at fremtidssikre sundhedssektoren. Her har digitalisering dermed en nøglerolle i forhold til at aflaste et presset sundhedssystem bl.a. ved at indføre mere hjemmebehandling, der benytter digitale løsninger og innovative teknologier. 

 

Fokus for arbejdet i gruppen vil ikke være teknisk funderet, men omhandle politiske og regulatoriske aspekter af adgang og udveksling af sundhedsdata. Hvis gruppen har relevans for dig eller for en af dine kollegaer, er det muligt at blive medlem her.

 

På gruppens første møde (den 7. december 2023) gives der en introduktion af, hvad status er på området indtil videre, både i Danmark og i EU, kort beskrivelse af gruppen og dens fokus samt en drøftelse af, medlemmernes forventninger til gruppen, medlemmernes synspunkter på adgang og brug af sundhedsdata m.m. I kan finde mødet her.

 

Det er muligt at komme med input til dagsordenen til det første ekspertgruppemøde. Deadline for dette er kl. 12.00 d. 30. november 2023 og gøres ved at kontakte Mie Friis Trebbien på mft@medicoindustrien.dk.

 

På første møde vælges en formand for den nye ekspertgruppe for sundhedsdata. Hvis det har interesse at blive formand, er man meget velkommen til rette henvendelse til Mie Friis Trebbien på mft@medicoindustrien.dk, som også svarer på spørgsmål angående den nedlagte ekspertgruppe for digitalisering og mere generelt om den nye ekspertgruppe for sundhedsdata.

Kontakt

mft@medicoindustrien.dks billede
Mie Friis Trebbien
Politisk konsulent
40910462