Arbejdskraft og eksport

Life science-industrien vækster år efter år, og alle fremskrivninger peger på, at industrien også fremadrettet vil vokse i et højt tempo. Imidlertid udgør manglen på kvalificeret arbejdskraft en alvorlig udfordring for branchen. Der er derfor behov for tiltag, der kan sikre et større udbud af kvalificeret arbejdskraft.  

Samtidig er det vigtigt at sikre, at man skaber de rette betingelser for, at danske virksomheder i større og større udstrækning kan vokse på eksportmarkeder rundt om i verden, hvor medicinsk udstyr udgør en stadig mere eftertragtet vare. Det kræver de rette eksportfremmende foranstaltninger.

Se vores mærkesager på området for arbejdskraft og eksport nedenfor.  

Støt stigende behov for kvalificeret arbejdskraft

En dansk medicobranche i vækst øger behovet for kvalificeret arbejdskraft. Har danske medicovirksomheder ikke adgang til specialister med de rette kompetencer, kan det potentielt skade branchens fremtidige udviklingsmuligheder. Derfor er det væsentligt, at der politisk er opmærksomhed omkring at sikre kvalificeret arbejdskraft til den danske life science-industri, herunder at man øger optaget på relevante STEM-uddannelser samt sikrer tilgangen af udenlandsk arbejdskraft. Samtidig arbejder Medicoindustrien for, at landets uddannelsesinstitutioner udbyder uddannelser, der står mål med branchens kompetencebehov og derved fremmer vejen til en karriere i medicoindustrien for endnu flere unge talenter.

Medicoindustrien går også selv forrest i forhold til at finde løsninger på arbejdskraftudfordringen. Med initiativet Medtech Careers har Medicoindustrien skabt en brandingkampagne målrettet unge omkring karrieremulighederne i den danske medicobranche i samarbejde med en række af branchens største og mest markante virksomheder. Kampagnen består af film, et SoMe-ambassadørkorps samt en jobportal, hvilket samlet set skal synliggøre medicobranchens mange forskelligartede karrieremuligheder.  

Medicoindustrien arbejder for at tiltrække endnu flere nye kandidater til branchen gennem brandingkampagnen Medtech Careers, der viser de mange karrieremuligheder i danske medicovirksomheder til en ung målgruppe.

Medicoindustrien anbefaler, at man øger optaget på relevante STEM-uddannelser, der har stor betydning for den danske medicobranche.

Medicoindustrien anbefaler, at man fra politisk hold har fokus på at sikre tilgangen af kvalificeret arbejdskraft fra udlandet.

Medicoindustrien engagerer sig i kortlægningen af fremtidens kompetencebehov i medicobranchen med henblik på at sikre, at landets uddannelsesinstitutioner tilbyder relevante uddannelser, som står mål med en karriere i medicobranchen.
 

Eksportindsatsen bør hvile på flere ben

Medicobranchen eksporterer for 15 milliarder kroner årligt og bidrager derved til life science-industriens markante fodaftryk i dansk økonomi, der står for en femtedel af al dansk vareeksport. For den danske medicobranche er det et afgørende rammevilkår, at man kan fremvise de mest innovative produkter på hjemmemarkedet, der på den måde kan fungere som udstillingsvindue for omverdenen. Derfor arbejder Medicoindustrien målrettet for, at det danske sundhedsvæsen kan optage de mest innovative sundhedsløsninger.

Eksportfremme er et grundvilkår for fremtidige eksporteventyr, også inden for medicinsk udstyr. Medicoindustrien gennemfører ikke selv målrettede eksportaktiviteter, men bistår med konkrete medlemsaktiviteter indenfor eksportområdet som en del af foreningens serviceprofil. Derudover bakker Medicoindustrien op om Healthcare Denmark, der systematisk håndterer målrettede eksportfremstød.

Mellemstatsligt regulatorisk myndighedssamarbejde udgør et vigtigt element i det arbejde, som går forud for eksportfremstød. Lægemiddelstyrelsen har som led i udmøntningen af life science-strategierne fra 2018 og 2021 modtaget midler til at øge kendskabet til danske medicoløsninger på udenlandske markeder, hvilket er et arbejde, som Medicoindustrien støtter fuldt op om.

Medicoindustrien støtter op om Healthcare Denmark, myndighedssamarbejder og målrettede eksportfremstød som centrale initiativer, der i kombination med et stærkt hjemmemarked kan løfte den danske eksport af medicinsk udstyr.
 

Kontakt

snw@medicoindustrien.dks billede
Stellan Nørreskov Wulff
Chef for Politik og Kommunikation
49184707