Om branchen

Medicoindustrien består af virksomheder, der udvikler, producerer og sælger medicinsk udstyr.

10 facts om medicoindustrien i Danmark:

1. Medicobranchen genererer omsætning for 78 milliarder om året.

2. Medicobranchens produktivitet er næsten dobbelt så høj som det danske erhvervsliv generelt.

3. den danske medicosektor skaber 37.200 fuldtidsjobs i Danmark. 15.200 direkte i medicovirksomhederne og 22.000 hos underleverandører.

4. Hver 5. medarbejder har som minimum en lang videregående uddannelse.

5. Andelen af medicovirksomheder, der har søgt patenter inden for det seneste år er 10 gange så høj som erhvervslivet generelt.

6. Medicobranchen bidrager med 7,2 milliarder kroner i skat årligt.

7. Medicobranchen bidrager med 1,4 % af Danmarks samlede BNP.

8. Medicobranchen står for 7,4 % af dansk erhvervslivs samlede udgifter til Forskning og Udvikling.

9. Medicobranchen eksporterer varer for 18,2 milliarder kroner årligt, og eksporten vokser dobbelt så hurtigt som erhvervslivets samlede eksport.

10. Beskæftigelsen i branchen vokser med 5,5 % om året.

 

Branchen i Danmark er nok mest kendt for sine store verdensomspændende virksomheder indenfor fremstilling af medicinsk engangsudstyr og fremstilling af høreapparater, men derudover består medicoindustrien af en mængde små og mellemstore producenter heraf flere innovationsvirksomheder foruden distributører og underleverandører.
 
Den danske medicobranche i tal

  • Omkring 250 virksomheder i Danmark arbejder dedikeret med de forskellige grene af medicobranchen
  • Men i alt er godt 1.000 virksomheder i større eller mindre grad beskæftiget med medicoområdet
  • De 20 største virksomheder tegner sig for ca. 75 pct. af omsætningen
  • 2/3 af virksomhederne i branchen har under 50 ansatte

Det danske marked 

  • Det danske marked for medicinsk udstyr udgør 0,5% af det globale marked (kilde: Espicom.com) 
  • Udgifter til medicinsk udstyr udgør ca. 5 pct. af de samlede offentlige udgifter til vores sundhedsvæsen (kilde: Espicom.com)
  • Det offentlige sundhedsvæsen via de fem regioner er den største aftager af branchens produkter
  • Andre aftagere er kommuner (f.eks. i forbindelse med pleje og genoptræning), private hospitaler eller private borgere

Eksportmarkedet

  • I 2014 var USA er Danmarks største eksportmarked for medicoudstyr med 25% af eksporten. Derefter fulgte Tyskland (15%), Sverige (6%), Japan (4%) og Kina (4%). (Kilde: Espicom.com)
  • Over 95 pct. af den danske produktion eksporteres.

Medicinsk udstyr i Europa