Høringssvar

Læs Medicoindustriens høringssvar her

Høringssvar til udkast til bekendtgørelsesændringer til udmøntning af revisionen af servicelovens voksenbestemmelser, 2. oktober 2017

Høringssvar over udkast til ændringsbekendtgørelse og ny bekendtgørelse om implantater, 30. juni 2017

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service m.fl. 13. februar 2017

Høringssvar vedr. SKI-udbud af bleer, 25. januar 2017

Høringssvar vedr. Københavns kommunes "Handleplan for diabetes 2016-2019, 8. juni 2016
 
Høringssvar vedr. den nationale kliniske retningslinje om urininkontinens hos kvinder, 4. december 2015
 
Vedr. Høring vedr. Den nationale kliniske retningslinje om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom, 10. marts 2015
 
Høringssvar om Servicelovens §96, 19. januar 2015
 
Høringssvar om udbudsloven, 8. januar 2015
 
Høringssvar vedr. bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemidddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr og bekendtgørelsen om reklame mv. for medicinsk udstyr, 22. september 2014
 
Høringssvar vedr. bekendtgørelse om registrering af fabrikanter og ejere af detailforretninger og deres repræsentanter, der markedsfører eller forhandler medicinsk udstyr, 18. juni 2014
 
Høringssvar vedr. ændringsforslag til L94, 17. marts 2014
 
Høringssvar vedr. høring over udkast til lovforslag om ændring af lægemiddelloven mv., 30. oktober 2013
 
Høringssvar vedrørende ændring af sundhedsloven, 27. september 2013
 
Høringssvar til udkast til Vejledning om lægers og tandlægers anvendelse af implantater, 5. september 2013
 
Høring over udkast til bekendtgørelse om importører og distributører af medicinsk udstyr samt udkast til bekendtgørelse om gebyrer for importører og distributører, 17. juni 2013
 
Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud, 3. maj 2013
 
Høringssvar vedr. Rapporten om ’Forslag til regulering af sundhedspersoners samarbejde med lægemiddel- og medico-virksomheder’, 18. marts 2013
 
Vedr. Høring over udkast til forslag om ændring af Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v., 21. januar 2013
 
Høring vedr. referencearkitektur for informationssikkerhed i sundheds-væsenet, 7. december 2012
 
Vedr. forslag til lov om ændring af lov om medicinsk udstyr, 24. oktober 2012
 
Høring om EU-kommissionens forslag til forordning for godkendelse af medicinsk udstyr, 19. oktober 2012
 
Vedr. Høring af Region H’s Innovationspolitik 2020, 4. oktober 2012
 
Høringssvar om forordning for databeskyttelse, 29. juni 2012
 
Høringssvar om kvalificering af kortlægning, 22. maj 2012
 
Vedr. Høring vedr. bekendtgørelse om standarder for it-anvendelsen i sundhedsvæsenet, 30. april 2012
 
Vedr. Høring af rapporten ’Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark’, 28. marts 2012

Kontakt

ll@medicoindustrien.dks billede
Lene Laursen
Vicedirektør
4918 4702