Høringssvar

Læs Medicoindustriens høringssvar her

2023

Høringssvar vedr. høring over EU-Kommissionens revision af den europæiske lægemiddellovgivning (8. september 2023)

Høringssvar vedr. Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Bedre digital 
forældreadgang til børns helbredsoplysninger, indhentning og videregivelse af 
helbredsoplysninger og andre fortrolige oplysninger samt etablering af Nævnet for 
sundhedsapps) 17. august 2023

Høringsssvar vedr. ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsloven (lovforslag om smidigere rammer for sundhedsforskning m.v.) 30. juni 2023

Høringsssvar vedr. høring over udkast til bekendtgørelse om gebyr for videnskabsetisk behandling af kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr og undersøgelser af ydeevne af medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, 28. juni 2023

Høringssvar vedr. høring af gennemførelse af EU-regler om produkter uden et medicinsk formål og nærmere regler for speciallægers ejerskab i virksomhed med detailsalg af høreapparater 19. juni 2023

Høringssvar vedr. Kommissionens meddelse om mental sundhed 19. juni 2023

Høringssvar vedr. Kommissionens forslag til rådshenstilling om tilslutning til det globale digitale sundhedscertificeringsnetværk oprettet af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) 16. juni 2023

Høringssvar vedr. Kommissionens forslag til ændring af bilag XIV med henblik på at forlænge overgangsfristen for godkendelse af anvendelser af DEHP (bis(2-ethylhexyl)phthalat) i medicinsk udstyr 7. juni 2023

Høringssvar vedr. høring til specialudvalget for sundhedsspørgsmål: Forordning om overgangsbestemmelserne for medicinsk udstyr 23. januar 2023

2022

Høringssvar vedr. forslag til forordning om et europæisk sundhedsdataråde (European Health Data Space), 25. maj 2022

Høringssvar vedr. udkast til tilpasning af bekendtgørelser som følge af IVDR - Sagsnr.: 2200324, 23. maj 2022

Høringssvar vedr. etablering af sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg m.v. – Sagsnr.: 2113001, 17. marts 2022 

Høringssvar vedr. dispensationsadgang til bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr, 11. februar 2022

Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om tilpasning af national ret som følge af forordning om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik og præcisering af Lægemiddelstyrelsens tilsyn med medicinsk udstyr, 10. februar. 2022

 

2021

Høringssvar vedr. ”Hera-pakken", 29. september 2021

Høringssvar vedr. ’Nordic Criteria for more Sustainable Packaging’, 10. august 2021
 
Høringssvar vedr. Lægemiddelstyrelsens udkast til vejledning om ansøgning om tilladelse til klinisk afprøvning af medicinsk udstyr, 7. maj 2021

Høringssvar vedr. bekendtgørelser om videnskabsetisk behandling af kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr mv. – sagsnr.: 1907265, 28. april 2021

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelser om gebyrer for medicinsk udstyr og produkter uden medicinsk formål og udkast til bekendtgørelse om gebyrer for importører og distributører af medicinsk udstyr og produkter uden medicinsk formål– sagsnr.: 1908427, 20. april 2021

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om forbud mod visse engangsplastprodukter og krav om mærkning af visse andre engangsplastprodukter, 29. marts 2021

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelser om medicinsk udstyr – sagsnr. 1908427, 29. marts 2021

Bemærkninger til Lægemiddelstyrelsens udkast til vejledninger vedrørende medicinsk udstyr, 26. marts 2021

Høringssvar vedr. udkast til Forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven) – sagsnr. 2007933, 15. januar 2021

 

2020

Høringssvar vedr. ”Building a European Health Union – preparedness and resilience", 24. november 2020

Høringssvar vedr. udkast til Forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven) – sagsnr. 2007933, 13. november 2020

Høringssvar vedr. Tilpasning af dansk lovgivning til forordninger om medicinsk udstyr og udstyr til in vitro diagnostik, styrket habilitet ved industrisamarbejde og behandling af personoplysninger i kliniske forsøg med lægemidler og kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr – sagsnr. 1903537, 17. februar 2020

Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om medicinsk udstyr – mulighed for skærpet indberetningspligt – sagsnr. 1810088, 7. februar 2020

Høringssvar vedr. Danske Regioners forslag til en model for Behandlingsråd, 28. januar 2020

 

2019

Høringssvar vedr. Nordisk Miljømærknings forslag til forslag til kriterier for svanemærkning af engangsposer,     -slanger og -tilbehør til medicinsk brug, 30. april 2019

Høringssvar vedr. evaluering af udbudsloven, 22. februar 2019

 

2018

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om gebyrer for medicinsk udstyr og udkast til bekendtgørelse om gebyrer for importører og distributører af medicinsk udstyr – sagsnr. 1808780, 22. december 2018

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven, apotekerloven og lov om medicinsk udstyr - sagsnr. 1803619, 11. juli 2018

Input til Lægemiddelstyrelsen vedr. national regulering af MDR’s bilag XVI-produkter, 21. januar 2018

 

2017

Høringssvar til udkast til bekendtgørelsesændringer til udmøntning af revisionen af servicelovens voksenbestemmelser, 2. oktober 2017

Høringssvar over udkast til ændringsbekendtgørelse og ny bekendtgørelse om implantater, 30. juni 2017

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service m.fl. 13. februar 2017

Høringssvar vedr. SKI-udbud af bleer, 25. januar 2017

 

2016

Høringssvar vedr. Københavns kommunes "Handleplan for diabetes 2016-2019, 8. juni 2016

 

2015 

Høringssvar vedr. den nationale kliniske retningslinje om urininkontinens hos kvinder, 4. december 2015

Vedr. Høring vedr. Den nationale kliniske retningslinje om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom, 10. marts 2015
 
Høringssvar om Servicelovens §96, 19. januar 2015
 
Høringssvar om udbudsloven, 8. januar 2015

 

2014 

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemidddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr og bekendtgørelsen om reklame mv. for medicinsk udstyr, 22. september 2014
 
Høringssvar vedr. bekendtgørelse om registrering af fabrikanter og ejere af detailforretninger og deres repræsentanter, der markedsfører eller forhandler medicinsk udstyr, 18. juni 2014
 
Høringssvar vedr. ændringsforslag til L94, 17. marts 2014

 

2013

Høringssvar vedr. høring over udkast til lovforslag om ændring af lægemiddelloven mv., 30. oktober 2013
 
Høringssvar vedrørende ændring af sundhedsloven, 27. september 2013
 
Høringssvar til udkast til Vejledning om lægers og tandlægers anvendelse af implantater, 5. september 2013
 
Høring over udkast til bekendtgørelse om importører og distributører af medicinsk udstyr samt udkast til bekendtgørelse om gebyrer for importører og distributører, 17. juni 2013
 
Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud, 3. maj 2013
 
Høringssvar vedr. Rapporten om ’Forslag til regulering af sundhedspersoners samarbejde med lægemiddel- og medico-virksomheder’, 18. marts 2013
 
Vedr. Høring over udkast til forslag om ændring af Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v., 21. januar 2013

 

2012 

Høring vedr. referencearkitektur for informationssikkerhed i sundheds-væsenet, 7. december 2012
 
Vedr. forslag til lov om ændring af lov om medicinsk udstyr, 24. oktober 2012
 
Høring om EU-kommissionens forslag til forordning for godkendelse af medicinsk udstyr, 19. oktober 2012
 
Vedr. Høring af Region H’s Innovationspolitik 2020, 4. oktober 2012
 
Høringssvar om forordning for databeskyttelse, 29. juni 2012
 
Høringssvar om kvalificering af kortlægning, 22. maj 2012
 
Vedr. Høring vedr. bekendtgørelse om standarder for it-anvendelsen i sundhedsvæsenet, 30. april 2012
 
Vedr. Høring af rapporten ’Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark’, 28. marts 2012

Kontakt

ll@medicoindustrien.dks billede
Lene Laursen
Vicedirektør
4918 4702
mza@medicoindustrien.dks billede
May Zaid Azzam
Juridisk konsulent
92921663