Medlemsrådgivning

Rådgivning om udbud, godkendelsesregler, reklameregler og tilknytning er bl.a. en central del af Medicoindustriens tilbud til medlemsvirksomhederne.

Udbud
Når kommuner, regioner, AMGROS, RFI og SKI køber ind, er de underlagt EU’s udbudsregler, som i Danmark er gennemført ved udbudsloven. Her har vi samlet gode links, FAQ og øvrige ’tips & tricks’ som identificeret via medlemskredsen. FAQ mv. opdateres løbende, som sekretariatet får spørgsmål ind.

Læs mere om udbud

Konkurrence
Den danske konkurrencelovgivning hviler på EU’s konkurrenceregler, og sætter rammerne for, hvordan virksomhederne agerer på markedet. Her har vi samlet gode links, FAQ og øvrige ’tips & tricks’ som identificeret via medlemskredsen. FAQ mv. opdateres løbende, som sekretariatet får spørgsmål ind.

Læs mere om konkurrence

Reklameregler / etiske retningslinjer
For markedsføring af medicinsk udstyr findes en special bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr. Denne bekendtgørelse har forrang for de almindelige markedsføringsregler i markedsføringsloven, som dog gælder der hvor de særlige medico-reklameregler er tavse. Her har vi samlet gode links, FAQ og øvrige ’tips & tricks’ som identificeret via medlemskredsen. FAQ mv. opdateres løbende, som sekretariatet får spørgsmål ind.

Læs mere om markedsføring

Tilknytning
1. november 2014 trådte nye regler om tilknytning mellem medicoindustrien og læger, tandlæger, sygeplejersker og såkaldte fagpersoner, f.eks. indkøbere og medicoteknikere i kraft. Reglerne stiller bl.a. krav om anmeldelse og ansøgning om tilladelse til at samarbejde f.eks. om undervisning, forskning og rådgiving. Her har vi samlet gode links, FAQ og øvrige ’tips & tricks’ som identificeret via medlemskredsen. FAQ mv. opdateres løbende, som sekretariatet får spørgsmål ind.

Læs mere om tilknytning
 
Serviceloven
I lov om social service § 112 reguleres borgers adgang til hjælpemidler. Ifølge denne lovgivning har alle borgere med en kronisk funktionsnedsættelse krav på en konkret og individuel vurdering af, hvilket hjælpemiddel, der for dem er det bedst egnede og billigste. Og dette hjælpemiddel har kommunen pligt til at stille til rådighed. I §112 findes også det frie valg af både leverandør og produkt. Her har vi samlet gode links, FAQ og øvrige ’tips & tricks’ som identificeret via medlemskredsen. FAQ mv. opdateres løbende, som sekretariatet får spørgsmål ind.

Læs mere om serviceloven
 
Regulatorisk
Medicinsk udstyr er i Europa reguleret af 3 direktiver om medicinsk udstyr (det generelle udstyr), IVD-direktivet samt direktivet om aktive implantater (Bl.a. pacemakere, IDC mv.). På sigt ændres disse regler, da der juni 2016 er opnået politisk enighed om to nye forordninger, Medical Device Regulation og In Vitro Diagnostic Device Regulation. Her har vi samlet gode links, FAQ og øvrige ’tips & tricks’ som identificeret via medlemskredsen. FAQ mv. opdateres løbende, som sekretariatet får spørgsmål ind.

Læs mere om godkendelsesregler

Persondata
EU har vedtaget en ny EU Databeskyttelsesforordning, som markant skærper kravene til virksomhederne og indfører nye bødeniveauer i millionklassen. Forordningen træder ikraf t til maj 2018, og betyder på en række områder, at medicovirksomheder skal ændre eller opgradere deres IT sikkerhed og platform samt aftaler om processer for håndtering af persondata. Her har vi samlet gode links, FAQ og øvrige ’tips & tricks’ som identificeret via medlemskredsen. FAQ mv. opdateres løbende, som sekretariatet får spørgsmål ind.

Læs mere om persondata
 
Standardkontrakter
Medicoindustrien har ikke traditionelt udarbejdet kontraktstandarder, men inden for visse felter findes der sådanne.

Læs mere om standardkontrakter her

Startups
Medicoindustrien tilbyder kvalificerede startups kontingentfrit medlemskab, som giver adgang til netværk, viden, indflydelse og branchespecifik rådgivning. Derudover tilbyder flere af Medicoindustriens medlemmer og partnere special tilbud for startups.

Læs mere om Startup Programme

Kontakt

ll@medicoindustrien.dks billede
Lene Laursen
Vicedirektør
4918 4702
mza@medicoindustrien.dks billede
May Zaid Azzam
Juridisk konsulent
92921663